• Den største risikoen i forbindelse med angrepene mot Afghanistan er at man ikke vet hva man sikter på, sier tidligere forsvarssjef, general Fredrik Bull-Hansen.

USA og de allierte i koalisjonen mot terrorisme har i de siste ukene drevet et intenst etterretningsarbeid for å finne ut hvor i Afghanistan Osama bin Laden og al-Qaeda-nettverket har sine baser og treningsleirer.

— De har uten tvil gjort alt de kan for å finne de riktige målene, men all etterretning kan ikke gjøres fra luften og med satellitter. Det kreves i tillegg verifisering på bakken, og det er svært vanskelig, sier Bull-Hansen.

Betryggende

Den lange tiden som er brukt til å planlegge aksjonen, virker betryggende, understreker den tidligere forsvarssjefen:

— Det var et viktig trekk av Washington først å få godkjenning fra sikkerhetsrådet i FN for et avpasset svar på terrorangrepet. I tillegg fikk Bush full støtte fra FNs generalforsamling. Siden det har USA tålmodig bygget en bred, internasjonal koalisjon. Fremgangsmåten inngir tillit og jeg føler meg svært trygg på at man har gått grundig til verks for å sikre at operasjonen blir vellykket, sier Bull-Hansen.

Faremoment

— Hva er den største faren i forbindelse med angrepet?

— Det største faremomentet i øyeblikket er at angrepene kan tjene til å sveise sammen den delen av det muslimske samfunn som er sterkest imot det USA står for. Faren for nye terrorangrep mot mål i Vesten er også i høyeste grad til stede, men jeg kan ikke vurdere sannsynligheten for at det vil skje.

— Kan koalisjonen sprekke?

— Jeg ser ikke noen umiddelbar fare for det. Koalisjonen har både fastere og løsere deler, men jeg tror at også lederskapene i de landene i Midtøsten som litt motstrebende er blitt med i aksjonen vil være svært forsiktige med å endre kurs når først operasjonen er i gang, sier Bull-Hansen.

Fortsatte angrep

ý Hva blir etter din vurdering det videre forløp i operasjonen?

— Det er sannsynlig at USA og de allierte vil fortsette angrepene til man har oppnådd de målene som man har satt seg for denne typen militær operasjon. Men hvilken konkret plan man har og hvilke stridsmidler som vil bli tatt i bruk har jeg ikke informasjon om.

— Tror du det vil bli satt inn bakkestyrker?

— Det tviler jeg i lengste laget på. Afghanistan er et fjelland med minimale kommunikasjonsmidler, og det er svære logistiske problem knyttet til å gå inn med store bakkestyrker.

Det eneste aktuelle kan være spesialstyrker. Hvis de sendes inn, er det først og fremst for å utføre etterretningsoppdrag og eventuelt for å lede flyangrepene mot sine mål.

— Er denne krigssituasjonen kanskje farligere enn vi aner?

— Det er veldig vanskelig å si. Det avhenger i høyeste grad av reaksjonene innen den muslimske verden. Den er like forskjellig som det kristent kulturelle blandingsverkstedet Europa, sier general Fredrik Bull-Hansen.