Om det ikke skjer, frykter menneskerettighetsforkjemperen at det kan flyte blod etter de olympiske lekene i Beijing.

— Det internasjonale samfunnet kan ikke rømme fra virkeligheten, sier Raftopris-vinneren fra 2004.

Tvangsflyttes

Fredag deltok hun i et seminar i regi av De europeiske jusstudentenes forening (ELSA), der søkelyset ble rettet mot menneskerettigheter i Kina og OL i Beijing. Hun skal dessuten delta i arrangementer med Raftostiftelsen.

— Situasjonen blir verre i Xinjiang dag for dag. Kineserne forsøker å utrydde uighurene og ta fra dem identiteten som folk. Selv om de bor i et selvstyrt område, er morsmålsundervisningen fjernet fra skolene, uighurene fratas land og de tvangsflyttes. I stedet flyttes det inn Han-kinesere fra det sentrale Kina som får de beste jobbene. Det siste er at unge jenter og kvinner tvangsflyttes til det sentrale Kina. Her plasseres de i fabrikker med lav betaling og nedverdigende kår. Jeg har ikke bevis, men vi har rapporter som tyder på at flere også er blitt ofre for menneskehandel og solgt til Hongkong eller Japan, sier Kadeer. Hun kaller det et kulturelt folkemord.

— Jentene og kvinnene som tvangsflyttes er vanligvis i alderen 14 til 25 år. De tvinges til å underskrive arbeidskontrakter for tre år. Disse inneholder lønnsvilkår og andre betingelser/rettigheter, men vi har mange eksempler, også i videoopptak, på at disse betingelsene bare er luftslott.

— Hvorfor kontrakter, de er tvangsflyttet?

— Det er dokumenter som kan benyttes til å straffe foreldrene dersom kvinnene rømmer fra en «frivillig» avtale.

Terrorister

I følge Rebiya Kadeer blir de som kritiserer det kinesiske regimet utsatt for systematisk forfølging, fengslet og henrettet etter hemmelige rettssaker.

— De kalles terrorister eller separatister, det dreier seg om tusenvis av personer som bare forsvinner, sier Kadeer. Hun viser til en rapport som ble lagt frem for Den kinesiske folkekongressen tidligere i år. Her kom det frem at kinesiske myndigheter i løpet av de siste fem årene har tatt ut sak mot 1013 påståtte brudd på lovene - en vanlig omskrivning av politisk kriminalitet.

— Erfaringene tilsier at tallet er langt høyere. I 2005 kom det frem i statsmediene at 18.000 uighurer var arrestert av politiske årsaker.

”Livet tilbake”

Rebiya Kadeer sier hennes mål er at hennes landsmenn skal få livet tilbake, slik at de kan leve i frihet.

Hun unnviker BTs spørsmål om hennes mål er et uavhengig Xianjiang, men sier samtidig at det nok vil bli økt støtte for selvstendighet dersom kinesiske myndigheter ikke innfrir det som ligger i bestemmelsene om selvstyre for provinsen.

OL-boikott

Raftoprisvinneren tar ikke direkte til orde for en boikott av sommer-OL. Men hun mener at idrettsorganisasjonene i den vestlige verden bør stille klare krav til arrangørene om å få slutt på undertrykkelsen av tibetanere og andre folkegrupper.

— De bør også kreve å få svar på hvorfor slik undertrykkelse skjer, sier Kadeer.

— Får de ikke svar, men likevel deltar, er jeg overbevist om at vi vil oppleve nye grusomheter både i Tibet og Xianjiang der blod vil flyte. Men jeg er sikker på at krav om at Kina må etterleve menneskerettighetene før OL vil bli imøtekommet - fordi arrangementet betyr så mye for kinesiske myndigheter.

Hun fremholder også at dersom OL arrangeres uten krav til myndighetene, kan dette bety et stort tap for OLs anseelse.

At hun innerst inne ønsker en OL-boikott, illustreres for øvrig av uttalelsen:

— Hvilket offer er det for en idrettsutøver å oppgi OL-deltagelsen når de vet hvilke forhold sommerlekene arrangeres under?

FRIHETSKJEMPER: Rebiya Kadeers mål er at hennes landsmenn skal få livet tilbake, slik at de kan leve i frihet.
Strand, Knut
ADVARER: - Kineserne forsøker å utrydde uighurene og ta fra dem identiteten som folk, sier Kadeer.
Strand, Knut