Skipet kantret 15 nautiske mil vest for Gedser i Danmark søndag. Et forbipasserende russisk skip så frakteskipet Omer N kantre like etter klokka 15 og slo alarm, sier danske sjøfartsmyndigheter.

Senere ble det opplyst at tre av de elleve besetningsmedlemmene var blitt reddet og tatt om bord i det russiske skipet. Et redningshelikopter fant ytterligere en person som ikke var i live, ifølge Søværnets Operative Kommando (SOK).

Lytteutstyr

Dykkere ble satt inn i søket etter eventuelle overlevende som var innesperret i det kantrede skipet.

Skipet drev like etter klokka 20 på grunn, og ifølge SOK ville det da bli mindre farlig for dykkerne å lete etter overlevende i luftlommer i skroget på Omer N.

Også en gruppe eksperter med lytteutstyr var på vei til det forliste skipet i et forsøk på å høre etter livstegn fra de sju som fremdeles var savnet. Besetningen på skipet var tyrkisk.

Et dansk og et tysk redningshelikopter er satt inn i redningsaksjonen. Også danske og tyske redningsbåter deltar i arbeidet.

Ukjent årsak

Årsaken til forliset var søndag ikke kjent, opplyser vakthavende ved det danske Søværnet Claus Wiinholt.

– Vi har på det nåværende tidspunkt ingen forklaring på hvorfor skipet kantret. Lasten kan ha forskjøvet seg, det kan ha oppstått en brann eller det kan ha gått hull på en sjøventil. Men været er på ingen måte dårlig. Det blåser 8-10 meter per sekund, sier Wiinholt til Berlingske Tidende.

Skipet var lastet med sekker med kunstgjødsel, og besetningsmedlemmene som ble reddet opp fra vannet, sier de ikke trodde at lasten hadde forskjøvet seg, men de kunne heller ikke gi noen annen forklaring på hvorfor skipet kantret.

Finn John Carlsson %2B4540142620