— Vi ser dessverre at de sterke kreftene som ser seg tjent med kjernekraftsatsing utnytter situasjonen rundt klimaendringene til å spre sitt budskap, sier Bjørnøy til BT.

I går møtte hun sine ministerkolleger fra Irland, Island og Østerrike i Dublin der temaet nettopp var kjernekraftens renessanse og den planlagte gjenåpningen av gjenvinningsanlegget Thorp i Sellafield.

Miljøvernministerne uttrykte etter samtalene en felles bekymring over at kjernekraft har fått ny vind i seilene i takt med bekymringen over klimaendringene.

«Ikke svaret»

— Kjernekraft er ikke svaret på klimautfordringene. Vi må heller satse på det store potensialet som ligger i nye, fornybare energikilder, sier Bjørnøy.

En meningsmåling BT fikk gjennomført i januar, viste at én av fem spurte er positiv til bygging av kjernekraftverk i Norge.

— Hvorfor denne motstanden mot kjernekraft, Bjørnøy?

— Årsakene er mange. Først og fremst handler det om de uløste problemene rundt håndtering av radioaktivt avfall. Sikkerhetsrisikoen er også et viktig argument mot spredning av kjernekraft.

— Moderne atomkraftverk er lite utsatt for alvorlige ulykker?

— Det store problemet med radioaktivt avfall er som nevnt ikke ryddet opp i. Det er i det store og det hele altfor mange usikre sider ved kjernekraft, svarer Bjørnøy.

Snill kjernekraft?

Såkalt snill kjernekraft basert på thorium blir lansert av stadig flere som løsning på fremtidens energibehov. Norge har store forekomster av stoffet, og selskapet Bergen Energi har attpåtil søkt om bygging av thorium-kraftverk i Norge.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy levner prosjektet få sjanser.

— Departementet har riktignok bedt Norges forskningsråd om å utrede thorium i energiproduksjon, men det er nok en uaktuell problemstilling for regjeringen å satse på dette, sier Bjørnøy.

På møtet i Dublin Castle var Bjørnøy og de øvrige miljøvernministerne også samstemt i kravet om at Storbritannia må stenge Thorp-anlegget i Sellafield, som driver gjenvinning av brukt atombrensel. Anlegget har vært stengt i snart to år etter en lekkasje og flere andre uheldige episoder. Nå har anlegget fått klarsignal til gjenåpning.

Bekymret

Det misliker regjeringene i Norge, Irland og på Island sterkt.

— Vi oppfordrer britene om å stenge Thorp. Hvis de likevel gjenåpner anlegget, er vårt sekundære krav at en internasjonal ekspertgruppe må inn og kvalitetssikre virksomheten, sier Bjørnøy. Statsråden mener det er god grunn til å være bekymret over sikkerheten ved denne delen av Sellafield-anlegget i lys av hendelsene de siste årene.

Da EU for få år siden ønsket å sende inspektører til Sellafield for å undersøke påstander om kritikkverdig lagring av plutonium, strittet britene sterkt imot.

— Tror du Storbritannia lar seg påvirke av oppfordringen fra Norge, Island og Irland?

— Ja, jeg tror det blir lagt merke til, sier Bjørnøy.