Tbilisi/Oslo (NTB-Kristian Skårdalsmo): Krigen fører til at OSSEs arbeid med å bedre forholdet mellom Georgias regjering og utbryterregionene stanser opp, slår høykommissær Knut Vollebæk fast. Han frykter uro i andre deler av Kaukasus.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) har i lengre tid arbeidet med å skape tillit og bedre forholdet mellom georgiske myndigheter og separatistregjeringen i Abkhasia.

Forebygging av konflikt og integrering av de mange ulike folkegruppene i Georgia har stått sentralt i OSSEs innsats.

– Alt dette stopper nå opp, sier Vollebæk til NTB.

– Det er alvorlig i en del av verden hvor det nettopp er etniske konflikter som har vist seg å føre til krig, sier nordmannen, som er OSSEs høykommissær for nasjonale minoriteter.

Frykter spredning

Alle landene i det urolige Kaukasus har mange ulike etniske folkegrupper.

– Det betyr at man lett kan få en spillover-effekt til andre regioner og andre land, frykter Vollebæk.

Kaukasus beskrives som en kruttønne hvor en rekke væpnede konflikter har drevet store folkegrupper på flukt.

Internasjonale organisasjoner må engasjere seg for å hjelpe befolkningen i kriseområdene og for å hindre at konflikten i Georgia sprer seg til andre deler av Kaukasus, mener OSSEs høykommissær.

– Dette er noe som kan destabilisere hele regionen, og det må vi forhindre, understreker Vollebæk.

– Det er veldig viktig at man kommer videre fra et stadium av våpenstillstand til et aktivt arbeid for å skape kontakt mellom de ulike myndighetene, nemlig regjeringen i Georgia og de facto-myndighetene i Abkhasia og Sør-Ossetia.

Mistillit Krigen ble utløst da Georgia forsøkte å ta kontroll over Sør-Ossetia militært. Men Russland svarte med å gå inn militært for å støtte den russiskvennlige separatistregjeringen og den russiske befolkningen i utbryterregionen, som på papiret er en del av Georgia, men i praksis er selvstyrt.

Krigen har neppe gjort det enklere å finne en løsning på det kompliserte spørsmålet om Sør-Ossetias og Abkhasias status.

– Enhver krigshandling skaper selvsagt grunnleggende mistillit, og hvis vi skal kunne bringe arbeidet for en mer stabil situasjon i Georgia fremover, må vi ha tillit, sier Vollebæk.

– Jeg tror det vil ta en god stund før vi kan håpe på en gjenopptakelse av noen former for samtaler og forhandlinger.

Knut Vollebæk satser på å reise til Georgia selv i september, men viser til at det allerede er en rekke sentrale politiske ledere som har besøkt landet.

– Jeg tror alle er klar over at den situasjonen vi nå er i, er utfordrende og farlig, og at det er viktig å følge opp aktivt nettopp for å sørge for at tilbakeslaget ikke skal bli større enn nødvendig.

- Dette er noe som kan destabilisere hele regionen, og det må vi forhindre, understreker høykommisær Knut Vollebæk.
Scanpix/Tor Erik Schrøder