Kraftig regn har ført til høy vannstand og mandag ble det oppdaget at Whittendon Pond-demningen 50 kilometer sør for Boston var begynt å bule ut.

Politiet startet derfor straks evakuering av rundt 100 bolighus rett nedenfor demningen, og frykter at vannmassene skal ramme sentrum av byen Taunton som har 50.000 innbyggere.

Myndighetene kaller situasjonen «ekstremt farlig» og livstruende”, og ber innstendig innbyggerne i faresonen om å etterkomme ordren om evakuering.

Kraftig regnvær har den siste uken forårsaket flom flere steder i det nordøstlige USA. Vannmassene og jordskred har vasket bort flere veier, ødelagt strømforsyningen og oversvømt mange bolighus.