Grannes er selv fra naborepublikken Karatsjajevo Tsjerkessia, og har familie og venner der. Nå frykter hun at Russland vil intensivere jakten på terrorister i hele Kaukasus, og at det vil ramme uskyldige.

— Russiske styrker har posisjonert seg rundt fjellandsbyer i Karatsjajevo Tsjerkessia. De er klare til å rykke inn hvis det viser seg at det de kaller terrorister gjemmer seg i landsbyene. Jeg har familie og venner der som er veldig urolige, sier Grannes.

- Vesten gir blaffen

Psykologen har i årevis engasjert seg for fred i Tsjetsjenia, og hudfletter vestlige land, Norge inkludert, for ikke å ha presset Putin til å stoppe overgrepene i Tsjetsjenia.

— Denne grusomme terroraksjonen kom fordi Vesten har gitt blaffen i menneskerettighetene i Tsjetsjenia. Hvis Vesten ikke hadde vært så unnfallende ville det ikke vært grobunn for slike terroraksjoner. Europa og USA er mest opptatt av å pleie sine økonomiske interesser i Russland. Til og med FN har unnlatt å fortelle hvor ille situasjonen er, for å slippe å være forpliktet til å gripe inn, sier Grannes.

Hun presiserer at hun naturligvis fordømmer terroraksjonen i Moskva.

— Vi må fordømme voldsbruken i Moskva like sterkt som vi fordømmer overgrepene i Tsjetsjenia. Men det er ikke det jeg hører fra Kjell Magne Bondevik og Jan Petersen. De har vært meget forsiktige med å kritisere Putin, sier Grannes. I dag reiser hun til København for å delta på en internasjonal kongress om Tsjetsjenia. Kongressen skulle egentlig vært holdt i Istanbul i juni i år, men ble ifølge Grannes sabotert av Russland.

Putin truer Danmark Da møtet ble flyttet til København, kom det sterke mishagsytringer fra Moskva. Vladimir Putin har truet med å avlyse et planlagt besøk til Danmark på grunn av kongressen.

I en kunngjøring fra det russiske utenriksdepartementet heter det at det er respektløst å la kongressen gå sin gang etter de siste dagers hendelser i Moskva.

«Å holde dette møtet, som støtter tsjetsjenske terrorister, i Danmark, setter spørsmålstegn ved danske myndigheters interesse av å utvikle gode naboforbindelser til Russland, og om det er passende å ha bilaterale møter i København», heter det fra departementet.

Zoja Grannes er ikke overrasket over det russiske presset. Hun opplevde det samme da kongressen skulle holdes i Istanbul.

— Russland presset sterkt på for å få avlyst samlingen. Det endte med at det skjedde en liten eksplosjon på hotellet, og dermed ble arrangementet avlyst. Ifølge tyrkisk politi var det en kurdisk gruppe som var blitt betalt av Russland for å sabotere møtet, sier Grannes.

Ny voldsspiral

Hun mener terroraksjonen kom på et meget dårlig tidspunkt med tanke på å få en fredelig løsning i Tsjetsjenia. Inntil nylig var det tegn på at opinionen i Russland begynte å bli trøtt av krigen i Kaukasus.

— Nå kommer hatet og krigslysten til å blomstre opp igjen. Det er i de russiske generalenes interesse. Denne timingen gjør at man kan stille spørsmål ved om etterretningstjenesten faktisk kjente til terrorplanene. Uansett er det meget merkelig at så mange terrorister kan få med seg tunge våpen inn i et teater fullt av folk, sier Grannes.

Nå frykter hun smitteeffekten.

— Det er mange tsjetsjenere som føler at de ikke har mer å tape. Når man blir presset mot et stup kan man bli villig til å gjøre hva som helst.