Finske myndigheter frykter et havari når "Stemnitsa" har lastet olje og setter kurs mot åpent hav igjen.

Det 270 meter lange fartøyet som bare har isforsterkning i baugen, lå søndag i internasjonalt farvann bare 25 kilometer utenfor Helsingfors. "Stemnitsa" skal laste inn over 100.000 tonn olje i den russiske havnen Primorsk, også kalt Björkö.

Søndag var det imidlertid uklart når tankeren kunne nå frem til Primorsk, som ligger 120 kilometer nordvest for St. Petersburg.

— Det er ikke mulig å anslå noen nøyaktig ankomsttid, isen kan tvinge fartøyet til å bli liggende stille i lengre tid, sa en talsmann for finske myndigheter.

Finnene har de siste dagene hatt løpende kontakt med sine russiske kolleger, og flere ganger bedt om at "Stemnitsa" blir stanset. Ifølge det finske nyhetsbyrået FNB har det også vært kontakter på politisk nivå.

Finske sjøfartseksperter mener forsterkningen i baugen på "Stemnitsa" er altfor svak til at fartøyet kan seile trygt i islagt farvann. Følgen kan bli en lekkasje eller et havari der tusenvis av tonn olje renner ut, mener finnene. (NTB)