Arbeiderpartiet vil helst ha ryggdekning fra FN.

Regjeringen vil sluttbehandle denne saken på regjeringskonferansen mandag. Da er det også innkalt til møte i den utvidede utenrikskomiteen på Stortinget. Her vil regjeringen orientere om vedtaket og legge fram sin begrunnelse.

— Frp syntes det var uklokt at Norge ikke sluttet seg til flertallet av NATO-landene som støttet USA og Storbritannia under krigen. Hadde regjeringens holdning vunnet fram, ville Saddam Hussein fortsatt ha sittet ved makten, sier Frp-leder Carl I. Hagen til NTB.

Han mener Norge derfor bør gjøre sitt beste for å rette opp dette misforholdet og imøtekomme alle forespørsler om styrkebidrag, FN-mandat eller ikke. Hagen mener også at det må tilleggsbevilgninger til for å finansiere denne deltakelsen.

Forsvarskomiteens leder Marit Nybakk (Ap) understreker at Arbeiderpartiet i utgangspunktet krever et FN-mandat for norsk deltakelse. Hun vil ikke spekulere i om partiet kan godta andre former for legitimitet før partiet har drøftet forslagene fra regjeringen nærmere.

— Vi skal diskutere dette i partiet mandag. Vi må se nærmere på detaljene og begrunnelsen, sier Nybakk til NTB.

Aps partileder Jens Stoltenberg sier til NRK at det er nødvendig med et FN-mandat, men åpner for at en forespørsel fra en irakisk overgangsregjering også kan gi legitimitet. Her er Stoltenberg på linje med statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF). Han vil helst ha en FN-tilknytning, men utelukker ikke andre løsninger.

(NTB)