Fritzl var rolig og aksepterte dommen etter å ha vekslet noen blikk med sin forvarer Rudolf Mayer.

– Han mener dommen er rettferdig, kunne Meyer fortelle pressen etter avsigelsen av dommen torsdag.

– Etter å ha tilstått 3000 tilfeller av voldtekt, 24 års frihetsberøvelse i en kjeller, pluss drap, var det åpenbart at han ville få en slik dom, sier Mayer.

Fritzl skal sone dommen i et fengsel med spesialavdeling for fanger med psykiske lidelser.

På en pressekonferanse etter domsavsigelsen gjorde sjefen for fengselssystemet i St. Pölten det klart at det snarest skal vurderes om Fritzl vil være i stand til å motta terapi. Deretter skal det avgjøres hva slags fengsel han skal sitte i.

En jury fant Fritzl skyldig i uaktsomt drap, voldtekt, incest, slaveri, frihetsberøvelse og grovt overfall.

Løslatelse mulig

Det er blitt spekulert i at Fritzl ved en livstidsdom likevel vil kunne få slippe ut i frihet igjen, på grunn av Østerrikes lovverk for soning.

Talsmannen for retten i St. Pölten, Franz Cutka, bekreftet torsdag at det er teoretisk mulig at 73-årige Fritzl kan bli løslatt allerede etter 15 år, hvis eksperter anser ham skikket til det.

– Det er teoretisk mulig, og vil i så fall være etter en vurdering gjort av tre dommere, sa Cutka.

De elleve månedene Fritzl allerede har sittet i varetekt vil telle med

– Det er altså snakk om 14 år og én måned, sa Cutka

Les også Fritzls psykologiske profil

En 130 sider lang psykiatrisk ekspert-rapport som ble lagt frem i retten konk-luderte med at Fritzl vil være en fare for omgivelsene hvis han noen gang skulle slippe ut.

Så Elisabeth i øynene

Fritzl erkjente seg tirsdag skyldig på alle tiltalepunkter, til sin forsvarers overraskelse. Da rettssaken startet benektet han drap og slaveri.

– Jeg er lei meg fra bunnen av mitt hjerte. Dessverre kan jeg ikke gjøre noe nå, sa Fritzl før juryen gikk ut for å bli enige om skyldspørsmålet.

Ifølge forsvareren Rudolf Mayer var det datterens sterke vitnemål, innspilt på DVD, som fikk ham til å erkjenne all skyld. I tillegg dukket datteren Elisabeth overraskende opp i rettssalen under avspillingen og skal ha møtt Fritzls blikk.

Mayer oppfordret juryen til å se mennesket Fritzl, men både aktor i saken, Christiane Burkheiser, og Elisabeths advokat, Eva Plaz, advarte mot å tro på Fritzls uttaleleser.

– Ikke tro på et ord fra den tiltalte. Han ønsker fortsatt å være herre over liv og død, sa Plaz, før kjennelsen var et faktum.

Andre saker?

Fritzl holdt sin datter innesperret i kjelleren under familiens hus i Amstetten i 24 år fra hun var 18 år gammel. Han fikk syv barn med henne, hvorav ett av dem døde like etter fødselen. Tre av de seks barna som fortsatt er i live, hadde aldri sett dagslys før overgrepene ble avslørt for elleve måneder siden.

På spørsmål fra pressen onsdag om dommen setter et endelig punktum for behandlingen av overgrepene i retten, sa Cutka følgende:

– Denne saken var bare mot Josef Fritzl, han var den eneste tiltalte. Om det vil være andre saker, kan jeg ikke si noe om nå.

REUTERS