Kritikerne frykter at Sverige blir en spionstat lik den forfatteren George Orwell beskrev i sine framtidsvisjoner.

Tilhengerne av regjeringens forslag til ny overvåkingslov kaller det en nødvendig tilpasning til virkeligheten. De mener tiltakene må til for å trygge landet mot «ytre trusler» fra fremmede makter og terrorister. Mye tyder på at forslaget vil få flertall i Riksdagen, skrev nyhetsbyrået TT i helgen.

Men motstanderne kjemper videre fram mot onsdagens votering.

– Vi sier nei til den nye loven, og i debatten vi jeg kreve at et forslag om å avvise det blankt blir det første som tas opp til votering, sier Alice Åström fra det venstresosialistiske Vänsterpartiet.

Får fiske

Ifølge forslaget til såkalt FRA-lov skal Försvarets Radioanstalt (FRA) få anledning til å fiske etter informasjon i strømmen av meldinger over kabelnett inn i og ut fra Sverige. FRA driver signalspaning og sorterer under det svenske forsvarsdepartementet.

Spaningen drives både fra faste installasjoner på land, fra fly og fra fartøyer. Nå vil regjeringen i Stockholm at FRA skal få tillatelse til ikke bare å avlytte radiotrafikk, men også lese trafikken som går over internett og faste telefonlinjer.

– Min alvorligste innvending er at beslutningen strider mot prinsippet om posthemmelighet og dermed mot FN-erklæringen om menneskerettigheter, sier Pär Ström i tankesmia Den nya välfärden. Han er blant de fremste kritikerne av forslaget til FRA-lov.

«Direkte pinlig»

Ström ser forslaget som et nytt tegn på at myndighetene vil overvåke alt og alle etter tanken om at hensikten helliger middelet. Han får støtte fra EUs menneskerettskommissær, svensken Thomas Hammarberg, som kaller lovforslaget «direkte pinlig».

Hammarberg sier til TT at det ville være flaut om svenskene skulle gå i spissen for en videre undergraving av prinsippet om den personlige integriteten. Og det skjer samtidig som Sverige har ledervervet i Europarådets ministerkomité for slike saker, påpeker han.

Ifølge Dagens Nyheter lover FRA-lovens tilhengere at avlytterne bare skal ta for seg kabeltrafikk mellom Sverige og utlandet, og ikke intern svensk trafikk. Men et slikt skille er teknisk umulig å opprettholde, sier IT-eksperten Patrik Fältström til Stockholm-avisen.

Hva mener du om mundighetenes inngripen? Vil det samme skje her med tiden? Si din mening i kommentarfeltet!

Fredrik Sandberg
JANERIK HENRIKSSON