Opprørsgruppen kaller seg Sannhetens sverd og bortførte de fire vestlige hjelpearbeiderne i slutten av november. De har vist gislene – to canadiere, en amerikaner og en brite – i videoklipp der amerikanske og britiske myndigheter får beskjed om å løslate alle irakiske fanger. Hvis ikke dette kravet blir innfridd, vil gislene måtte bøte med livet, blir det sagt i klippene.

Fristen for når Washington og London skulle innfri kravet, gikk egentlig ut torsdag. Da utsatte opprørsgruppen imidlertid fristen med to døgn.

En rekke muslimske ledere har krevd at gislene løslates. Lederen av egyptiske Muslimsk brorskap, Mohammed Mahdi Akef, sier i en uttalelse lørdag at gislene må løslates umiddelbart.

– I alle muslimske brødres navn ber jeg gisseltakerne om å slippe dem fri øyeblikkelig. De hører til en kristen organisasjon som elsker fred. Slike mennesker må ønskes velkommen i Irak, heter det i uttalelsen.

Irakiske opprørere har også tatt til fange en tysk arkeolog og hjelpearbeider, en fransk ingeniør og en amerikansk sikkerhetsarbeider.