Generalmajor George Fay har ledet arbeidet med rapporten som retter kritikk mot et par dusin CIA-agenter, militære etterretningsoffiserer og sivile kontraktører, men som frikjenner forsvarsledelsen for medvirkning til overgrepene, skriver avisen The New York Times.

Rapporten fra Fay er bare én blant sju rapporter som er bestilt om amerikansk fangemishandling i Irak og Afghanistan. Fay-rapporten er ikke endelig ferdig, og blir trolig lagt fram i neste uke.

Ifølge kilder i forsvarsdepartementet er det imidlertid klart at generalmajor Fay ikke har knyttet overgrepene i Abu Ghraib til offiserer med høyere grad enn obersten som var sjef for den militære etterretningsenheten i fengselet.

Forsvarsledelsen godkjente ikke overgrepene, men blir kritisert for å ha vist sviktende lederskap.

– Lederne skulle ha hatt mer oversikt, sier en tjenestemann i Pentagon.

Mer pepper

Forsvarsminister Donald Rumsfeld kan imidlertid vente seg litt mer pepper enn han regnet med på forhånd når nok en rapport om Irak presenteres i Washington om kort tid.

Det var Rumsfeld selv som tidligere i sommer nedsatte en kommisjon som skulle granske overgrepene i Abu Ghraib, og arbeidet har vært ledet av tidligere forsvarsminister James Schlesinger.

Ifølge Newsweek er denne kommisjonen også kommet til at kommando— og kontrollrutinene i Pentagon sviktet i forbindelse med fangemishandlingen. Dermed kan de sju tiltalte fotsoldatene fra Abu Ghraib håpe på en viss støtte for argumentet om at noe av ansvaret for overgrepene ligger langt opp i det militære systemet.

Newsweek røper ingen detaljer fra rapporten, men skriver at noe av det indirekte ansvaret for mishandlingen blir knyttet til sivile topptjenestemenn i Pentagon, inkludert Rumsfeld selv.

Trafikkpoliti

Kommisjonen skal ha kommet fram til at MP-brigaden som hadde ansvaret for driften av Abu Ghraib, var underbemannet og dårlig trent for avhør av fanger, ifølge Newsweek.

  1. MP-kompani som har stått i sentrum for anklagene om fangemishandling i Abu Ghraib, gjorde tidligere tjeneste som trafikkpoliti.

Noen av kommisjonsmedlemmene mener Rumsfeld selv og andre høye tjenestemenn i Pentagon skulle ha utarbeidet helt grunnleggende regler for fangeavhør og blant annet satt grense for hvor mye press vokterne kunne legge på fangene.

Dette mangefulle regelverket åpnet for mishandling i en atmosfære der president George W. Bush og andre medlemmer av regjeringen krevde bedre informasjon samtidig som de åpent reiste spørsmål ved anvendelsen av Genèvekonvensjonene, skriver Newsweek.

Schlesinger

Et av nøkkelspørsmålene kommisjonen har vurdert, er om al-Qaida er en så alvorlig trussel mot USA at tradisjonelle og godkjente internasjonale avhørsmetoder ikke strekker til.

Skal USA forholde seg til internasjonale traktater selv overfor en fiende som verken respekterer traktater eller tradisjonelle amerikanske verdier?

Ifølge kommisjonens opprinnelige mandat skulle den ikke befatte seg med slike spørsmål og begrense seg til å vurdere de nakne militærfaglige fakta fra Abu Ghraib.

Men professor James Schlesinger ba om et friere mandat, noe Rumsfeld skal ha gått med på, skriver Newsweek.

Schlesinger er selv kjent som en gammel politisk hauk, men etter 40 år i det offentlige liv har han også markert seg som en så uavhengig politiker at tidligere president Gerald Ford ga ham sparken på grunn av arroganse.