445 elever må skifte skole hvis nedleggingen blir gjennomført. Innsparingen er kalkulert til 8,2 millioner kroner.

Arbeidsgruppen mener Årstad er en bydel der skolen kan stenges. Elevtallet i bydelen er synkende. I dag har Årstad 2.441 skoleelever. Om ti år er det 230 færre elever. Fridalen er kostbar å rehabilitere og peker seg ut som best egnet for å stenge. Landås, Slettebakken, Kronstad og Minde har kapasitet til å ta imot elevene derfra. Rehabilitering og ombygging er beregnet å koste opptil 99 millioner kroner.

Samarbeidsutvalget mener begrunnelsen for nedleggelse av Fridalen er feil. Flytting av elevene vil tvinge barn helt ned i fem-seks års alderen over trafikkfarlige gjennomfartsårer. Trafikksikring er anslått til 10-15 millioner.

Nødvendig rehabilitering av Fridalen er kalkulert til bare 10 millioner. Skolen er solid bygget, har lave fyringsutgifter og er nå tilknyttet fjernvarmenettet. Å ruste opp Landås og Slettebakken til samme standard vil koste henholdsvis 10 og 17 millioner kroner.

Ledig kapasitet ved omkringliggende skoler utgjør 417 plasser. Fridalen har 445 elever. Nedlegging av skolen vil skape utrygghet for mange elever, særlig de yngste. Skolen har mange fremmedspråklige elever som det er nedlagt et betydelig arbeid i å integrere.

I stedet for å stenge skolen kan ledig plass enkelt ombygges til 50-60 billige nye barnehageplasser, som vil ligge ypperlig til for Haukeland sykehus og Høgskolen på Kronstad. Rundt skolen er det god plass å boltre seg.

MANGE RAMMES: 445 barn må skifte skole hvis Fridalen skal stenges. Nedleggingsforslaget har utløst et voldsomt engasjement rundt skolen.