En føderal dommer har besluttet at mannen øyeblikkelig skal settes fri, til tross for protester fra påtalemyndigheten.

Sameh Khouzam kom til New York på et fly fra Kairo 11. februar 1998. Han ble straks fengslet fordi papirene hans ikke var i orden, slik praksis er i USA.

Khouzam var i sin tid ansatt ved USAs ambassade i Kairo og intern revisor ved Det amerikanske universitetet i Kairo i to år. Han skal ha søkt asyl fordi han følte seg forfulgt av koptiske kristne i Egypt.

Han hadde visum til USA, men visumet ble trukket tilbake mens han var på flyet på vei til USA da han ble anklaget for drap av egyptiske myndigheter. Men Khouzams advokater sier det ikke finnes noen bevis som støtter anklagen.

– Det finnes ingen obduksjonsrapport og heller ingen andre fysiske bevis i det hele tatt for den påståtte forbrytelsen. Egypt har heller ikke bedt om å få asylsøkeren utlevert fra USA, til tross for den angivelige forbrytelsens alvorlige karakter, sa Khouzams forsvarer.