I går forlot Burrell statsfengselet i den amerikanske delstaten som en fri mann.

Burrells medtiltalte Michael Roy Graham jr. ble løslatt forrige uke. Avsløringen av at de to nær var blitt ofre for et dobbelt justismord, har satt ny fart i debatten om dødsstraff i USA.

Burrell ble løslatt samme dag som George W. Bush utnevnte John Ashcroft til ny justisminister. Så vel Ashcroft som Bush er sterke tilhengere av dødsstraffen.

Bruken av dødsstraff står sterkt blant amerikanere flest. Samtidig kommer stadig flere i tvil, fordi det stadig dukker opp nye saker der dødsdommer er avsagt på klart uriktig grunnlag.

Burrell og Graham fikk altså gå, til sin egen og sine medinnsattes store forundring. Saken mot dem i 1987 bar ifølge dagens statsadvokater i Louisiana preg av "fullstendig mangel på troverdige beviser".NTB