I hele 104 kommuner har disse partiene lagt fram lister.

Kommunevalget holdes samtidig med riksdagsvalget 17. september.

Partiet Sverigedemokraterna er det mest aktive, viser en oversikt som den svenske rikskringkastingen SRs Eko-redaksjon la fram onsdag. Sverigedemokraterna stiller kandidater i 97 kommuner, 18 flere enn ved det forrige valget som ble holdt i 2002.

Også partiene Nationaldemokraterna og Nationalsocialistisk front stiller til valg i flere kommuner.

– Dette er en fortsettelse på en mobilisering vi har sett ved flere valg på rad. Sverigedemokraterna har valgt å satse strategisk først og fremst på lokalplanet, sier den svenske valgforskeren Henrik Oscarsson.

Penger kreves

Etter valget i 2002 fikk Sverigedemokraterna til sammen 48 mandater i kommunestyrer rundt om i landet.

– I og med at de kom inn i en del kommuner forrige gang, har de en del mer penger i partikassen. For at et parti skal lykkes, må det faktisk ha penger, og det har man nå for første gang, sier Oscarsson til det svenske nyhetsbyrået TT.

En årsak til de fremmedfiendtlige partienes framgang er ifølge valgforskeren at de store partiene innbyr til diskusjon om integrasjon og andre spørsmål rundt innvandring.

– Skal man diskutere disse spørsmålene i åpenhet må man regne med at det setter gang en del krefter, sier Oscarsson.

– Politikerne har sviktet

Politikeren Ywonne Ruweida, som har engasjert seg i kampen mot rasisme, mener storpartiene har sviktet på dette området. Ifølge henne bidrar partiene og enkeltpolitikere til fremveksten av fremmedfiendtlige krefter ved at de ikke tar kraftigere avstand fra rasisme og diskriminering.

– Man vinner ingenting på å forsøke å ta stemmer fra disse partiene. Det er feil strategi. Det har vist seg i mange andre land, sier Ruweida.

Arbeidsløshet, uro for framtiden, samt det å havne på utsiden av samfunnet, kan også ligge til grunn for fremmedfiendtligheten, ifølge Ruweida.

– Kampen mot rasisme og diskriminering er ingenting man vinner, og så er man ferdig. Den kampen må pågå hele tiden, sier Ruweida.