KLAUS JUSTESEN

USAs forsøk på å gjenopplive fredsprosessen i Midtøsten er blitt rammet av et tilbakeslag. Og det før utenriksminister Condoleezza Rice har hatt sitt første møte med statsminister Ehud Olmert og president Mahmoud Abbas.

For å styrke sin posisjon har Rice i løpet av helgen kalt de tre øvrige deltakerne som står bak fredsplanen til møte.

Gruppen som, utenom USA, består av EU-formenn, FN og Russland, stiller seg bak det amerikanske initiativet og oppfordrer partene til å innlede forhandlinger for å utarbeide en skisse for en palestinsk stad.

Splittelse i gruppen

Det ble tidlig klart at gruppen er splittet i sitt syn på den videre fremdrift. Russlands utenriksminister, Sergei Lavrov, gjorde det klart etter møtet at de vil involvere alle som kan bidra positivt i den videre prosessen, og at Syria i den forbindelse helt bestemt kan spille en konstruktiv rolle.

Condoleezza Rice var synlig overrumplet over det russiske utspillet som går stikk i mot hennes ønske om å samle det hun kaller moderate arabiske stater for å isolere de ekstremistiske. Og USA plasserer Syria i denne siste gruppen.

Store motsetninger

Den amerikanske utenriksminister svarte skarpt med en bemerkning om at man har snakket med Damaskus og at Syria visste hva som skulle gjøres for å bli en stabiliserende faktor.

Amerikanske embetsmenn forsøkte å bagatellisere det russiske utspillet med en henvisning til at Moskva kun hadde bidratt med 10 millioner dollar av de 700 millionene palestinerne har fått i bistand siste år.

Lavrov skjerpet imidlertid motsetningene da han holdt fast på at man må samarbeide med Hamas som vant valget for et år siden. USA, på sin side, fastholder at Hamas først må oppgi sitt ønske om å utslette Israel.

Fra amerikansk side avvises det at opptrappingen av volden i området vil blokkere for fremdrift i forhandlingene. Utenriksminister Rice innrømmer likevel at gruppen er svært bekymret. Minst 18 mennesker ble drept i sammenstøt mellom Fatah og Hamas mens møtet i Washington fant sted