– Under Gores engasjement ligger en ukuelig optimisme. Etter nederlaget i presidentvalget i 2000, la han grunnlaget for en helt ny karriere, som verdens ledende politiske miljøtalsmann. Vi kjenner alle merittene hans de aller seneste årene, med bok, film og konsert, med heder, ære og priser. Politiske nederlag kan også føre til noe godt, sa Den Norske Nobelkomiteens leder Ole Danbolt Mjøs i sin nobelpristale i Oslo Rådhus.

På stolraden til høyre satt en tydelig rørt Gore og kjempet akkurat da ikke bare en kamp mot verdens miljøforurensning, men også mot sine egne tårer.

Nyskapende

Også årets andre fredsprisvinner, FNs klimapanel (IPCC) fikk mye heder fra Nobelkomiteen. Klimapanelet har med sine 2.500 internasjonale forskere vurdert omfanget og følgene av menneskeskapte klimaendringer. Det har både advart mot klimaendringene, men også kommet med forslag til hva som kan gjøres for å begrense dem.

– FNs klimapanel har kommet fram til sine konklusjoner gjennom en bred arbeidsform som er fundamentalt nyskapende, sa Nobelkomiteens leder.

Ingen har fortjent Nobels fredspris mer enn Al Gore og FNs klimapanel, slo han fast.

Og så var det tid for selve prisutdelingen. Med kongeparet, kronprinsparet, regjeringen og en rekke andre prominente gjester til stede i den gallapyntede festsalen i Oslo Rådhus ble Al Gore og Rajendra Pachauri, lederen for FNs klimapanel, tildelt fredsprisen – en medalje i gull og et diplom.

Tiltak

I sin takketale kom Gore med en rekke forslag til konkrete miljøtiltak. Han tok blant annet til orde for en stans i byggingen av alle nye kraftanlegg som brenner kull uten CO2-rensing. Han foreslo også å endre skattesystemet på verdensbasis, med en CO2-avgift slik at skattebyrden gradvis forskyves over fra skatt på arbeidsinntekt til skatt på forurensning. Andre nødvendige tiltak mener han vil være et globalt utslippstak og å fastsette en pris på CO2-forurensningen.

Visjonær traktat

– Denne uka skal jeg snakke til delegatene på Bali. Der skal vi ha utarbeidet et dristig mandat til neste fredag med en anmodning om at en visjonær traktat skal utarbeides, ratifiseres og tas i bruk overalt i verden innen inngangen av 2010 – mer enn to år tidligere enn det man tenker seg i dag, sa Gore.

Han mener verdens statsoverhoder bør komme sammen i FN hver tredje måned inntil traktaten er i havn.

Han avsluttet sin tale med å si at vi har alt vi trenger for å starte opp, med unntak av politisk vilje, og politisk vilje er en fornybar ressurs.

– La oss fornye den sammen, sa prisvinneren.

Sammenheng

Leder av FNs klimapanel (IPCC) Rajendra Pachauri sa i sitt nobelforedrag at han tror klimaendringene vil føre til færre vannressurser, mer underernæring på sørlige breddegrader og dårligere helsetilstand for millioner av mennesker.

Han trakk også opp sammenhengen mellom fred og klimaendringer:

– Fred kan defineres som sikkerhet, og sikker tilgang til ressurser som er nødvendige for å kunne leve. Hvis denne tilgangen bryter sammen, vil også freden kunne bryte sammen, sa Pachauri.

Etter sine takketaler fikk fredsprisvinnernes varme gratulasjoner fra de kongelige.