— Årsaken til at annonseringen flyttes, er at statsbudsjettet legges fram den 14. oktober. Nobelkomiteen ønsker ikke at de to store begivenhetene skal kollidere, opplyser Nobelkomiteens sekretær, Geir Lundestad.