JAN-PETTER HELGESEN

Konferansen kan forhåpentlig holdes i løpet av april eller mai i år. Opptil 500 ordførere skal etter planen inviteres til samlingen som skal holdes over to dager med en dags arrangement hver i henholdsvis Israel og De selvstyrte palestinske områdene, opplyser ordfører Ghassan W. Shakah i den palestinske byen Nablus, til Bergens Tidende

Planene for arrangementet utarbeides i fellesskap av en gruppe ordførere fra Israel og Palestina. Med på opplegget er også ordførere i Aten og Roma og en del andre sentrale europeiske byer.

Opplegget for møtet er å drøfte og finne løsninger for hvordan folkegruppene i Palestina og Israel kan leve og arbeide sammen på fredeligere måter uten å havne i gjentatte stridigheter. Ved å samle hundrevis av ordførere fra en rekke land bør det være mulig å finne veier ut av våre to lands katastrofale uføre, fortsetter Shakah som har vært ordfører i den største palestinske byen på Vestbredden siden 1994.

Under konferansen håper han at deltakerne kan bidra med økonomiske midler til gjenoppbygging av ødelagte palestinske områder. En annen målsetning er å finne måter til å støtte flyktninger som i årevis har holdt til i tredjeland som Jordan og som nå ikke ønsker å flytte tilbake til forfedrenes land.

Ordførerarrangementet skal holdes uten at invitasjoner sendes statsminister Ariel Sharon i Israel eller den palestinske lederen Yasser Arafat. Ved å utelate toppene i de to statsapparatene tror Shakah at ordførerne lettere skal finne farbare veier ut av de mangeårige stridstema

— Opptil 500 ordførere fra Israel, Palestina og Europa representerer stor politisk tyngde og kraft. Det blir ikke lett for verken Arafat eller Sharon å stå imot forslagene eller løsningene som fremmes på konferansen, sier ordføreren.

Ordføreren betegner de mange israelske maktdemonstrasjoner og soldatenes fremferd i Gaza og på Vestbredden som en katastrofe for de selvstyrte palestinske områdene. Ødeleggelsene river ned hele samfunnet og samfunnslivet og ikke bare infrastrukturen.

Den siste israelske beleiringen av Nablus har vart i 130 dager. Det sliter utrolig mye på folks mentale helse å bli utsatt for bevegelsesfrihet og uforståelige herjinger i det uendelige, fortsetter 60-åringen.

Ghassan W. Shakah legger ikke skjul på at han med gru ser frem til et eventuelt amerikansk-ledet angrep på Irak. Krigen vil helt sikkert samle det meste av medieoppmerksomheten til verdenssamfunnet.

— Jeg vil ikke antyde hva Sharon og den nåværende politiske ledelsen i Israel kan finne på i en slik situasjon. De har sikkert en plan for hvordan de skal opptre i ly av bomberegnet mot Saddam Hussein, sier han.