— Det skal være kirkelige markeringer flere steder i landet på samme tid. Det er et sterkt kirkelig engasjement mot planene om krig mot Irak og en klar samstemmighet blant biskopene. Derfor fant vi det naturlig å gjennomføre en fredsgudstjeneste, sier domprost Ørnulf Elseth til BT.

Fredsgudstjenesten er lagt til Domkirken for å gi et ekstra offisielt preg, forteller domprosten. Han skal selv tale, mens det blir åtte til ti prester i tillegg som skal delta med tekstlesning og ulike forbønner. Domorganist Magnar Mangersnes spiller.

— Vi åpner kirkerommet slik at det finnes et sted å komme med sin uro og usikkerhet og søke stillhet. Det blir anledning til å tenne lys og kanskje be en stille bønn mens lyset brenner og domorganisten spiller, sier Elseth.

— Er det ditt inntrykk at mange føler uro?

— Det er i hvert fall helt åpenbart for meg at den planlagte krigen opptar mange. Det henger nok sammen med at verden er blitt mye tettere vevet sammen enn før. Det som skjer langt borte, får konsekvenser også for oss på en annen måte enn tidligere. Dette handler slett ikke bare om oljeprisen. Verden er mye mer internasjonalisert, mange har familie eller venner og kjente i områder som blir berørt på en atskillig mer dramatisk måte enn her. Det er heller ingen tvil om at en krig mot Irak vil gjøre noe med situasjonen for kristne i muslimske land. En krig vil kunne få konsekvenser i lang tid etterpå, sier domprosten.

Biskopen i Bjørgvin, Ole D. Hagesæther skal delta i markeringen på Torgallmenningen. Han har ingen spesiell funksjon under fredsgudstjenesten i Domkirken.

ARKIVFOTO: GIDSKE STARK