Makedonske og albanske forhandlere skålte i champagne etter at de undertegnet avtalen med internasjonale forhandlere og den makedonske presidenten Boris Trajkovskij til stede.Ifølge avtalen blir albansk anerkjent som offisielt språk parallelt med makedonsk i områder der albanerne er i flertall, og det blir tatt skritt for å øke den albanske andelen i politiet i de samme områdene. NATO får i oppdrag å avvæpne den albanske geriljaen.Kort før avtalen ble undertegnet sa en av UCK-geriljaens ledere at UCK vil akseptere den. Kommandant Shpati understreket at alle UCK-enheter ville respektere ledernes beslutning. Shpati krevde at NATO rykker inn innen 48 timer etter at avtalen er undertegnet.Avtalen omfatter ifølge de første meldingene ikke amnesti for opprørerne, men det virker lite sannsynlig at NATO får til en avvæpning uten et slikt amnesti, som de fleste makedonere kompromissløst er motstandere av. Uro før undertegning Stadige brudd på våpenhvilen, nye advarsler fra NATO og hemmelighetskremmeri omkring seremonien preget Makedonia i timene før fredsavtalen ble undertegnet.Til tross for at en ny våpenhvile ble forhandlet fram av NATO søndag, gjenlød områdene nordvest for hovedstaden Skopje av tunge eksplosjoner i løpet av natten, og hæren anklaget den albanske geriljaen for å ha skutt mot fire landsbyer i åsene nordøst for byen.UCK-opprørere som holder deler av Tetovo, anklaget på sin side hæren for å skyte mot deres stillinger i den albansk-etniske byen.Men en talsmann for hæren i Skopje sa at det i det store og hele var stille langs de uklare frontlinjene utover formiddagen.Både NATOs generalsekretær George Robertson, EUs utenrikspolitiske koordinator Javier Solana, den belgiske utenriksministeren Louis Michel og OSSE-formannen dette halvåret, Mircea Geoana, var til stede da makedonsk-slaviske og albanske partiledere undertegnet avtalen. Hemmelig Men trass i det store oppbudet av verdensledere foregikk planleggingen av undertegningen og selve seremonien i dyp hemmelighet av frykt for å provosere kompromissløse makedonske borgere som mener at regjeringen er blitt presset til å gi etter for de albanske kravene av at geriljaen har okkupert deler av landets territorium..Kontrasten mellom verdensledere som hyllet avtalen som historisk og landets ledere, som ville tone den mest mulig ned, var påtakelig.Myndighetene ville ikke oppgi eksakt tidspunkt for seremonien, og heller ikke hvor den skulle finne sted. Bare statlig fjernsyn hadde fått tillatelse til å filme, og det var ingen direkte overføring. Den offisielle bekreftelsen på avtalen skulle først sendes ut senere.Lederne fra NATO, EU og OSSE forsøkte i det lengste å overtale regjeringen til å avholde seremonien i full offentlighet på et hotell i sentrum av Skopje, men forgjeves. Hevn, ikke forsoning Etter flere dager med følelsesladde begravelser av makedonske soldater er mange makedonere mer innstilt på hevn enn forsoning.Rundt 30 av de til sammen 100 som er drept i konflikten hittil, har mistet livet den siste uka. Til sammen 19 soldater og politifolk, minst fem geriljasoldater og flere sivile er drept siden 7. august.Albanske ledere sier at makedonerne aldri forhandlet på alvor om albanske rettigheter før UCK-opprørerne kom på banen for seks måneder siden, ti år etter at Makedonia ble en selvstendig stat.Opprørerne har nå kontroll over større områder nord og nordvest i landet, der den albansk-talende befolkningen er i flertall. Den store utfordringen framover blir å overtale UCK til å levere fra seg våpnene og legge ned den væpnede striden.