— Dette er en viktig dag for dette landet og for partene i koalisjonsregjeringen. De har utarbeidet en avtale som er historisk og som jeg tror vil markere Makedonias inntog i det moderne Europa, sa Robertson da han landet.Utenriksminister Louis Michel fra Belgia, som for tiden har EUs formannskap, skal også være til stede når avtalen undertegnes.Våpenhvilen som ble inngått søndag kveld ble brutt bare noen timer senere, og det var sporadiske sammenstøt mellom den makedonske hæren og albanske opprørere i løpet av natten.