• De politiske partiene må trekkes mer med i gjennomføringen av fredsavtalen for Sudan. Hvis ikke risikerer vi at vi om noen år sitter igjen med et delt Sudan.

ATLE M. SKJÆRSTAD

Det sier den sudanske historieprofessoren Fadwa A.A. Taha til Bergens Tidende.

Fredag ble hun kreert til æresdoktor ved Universitetet i Bergen for sitt bidrag til oppbyggingen av Senter for Midtøsten-studier gjennom sitt virke ved universitetet i Sudans hovedstad Khartoum.

Lang vei frem

Taha sier at det er lang vei frem til en varig fredsløsning. At det foreligger en undertegnet avtale er en ting, men akkurat nå overskygges denne avtalen av konflikten i Darfur — «den må løses før arbeidet med gjennomføringen av selve fredsavtalen kan settes skikkelig i gang» - en annen ting er at det må sikres et bredere eierskap til avtalen.

— Det var ingen folkelig begeistring i Khartoum da det ble kjent at det var undertegnet en fredsavtale mellom Khartoum-regjeringen og frigjøringsbevegelsen SPLM/A. Det var en avtale mellom disse to partene, de politiske partiene hadde stått utenfor prosessen og forhandlingene. Men skal man få en troverdig gjennomføring kommer man ikke utenom at de politiske partiene inviteres med i det videre arbeidet, sier professor Taha.

Nå setter hun sin lit til at annonserte forhandlinger i Kairo mellom Khartoum-regjeringen og opposisjonspartiet NDP skal føre til en sterkere demokratisk deltakelse i det videre arbeidet for å finne de varige løsningene.

Politisk vendepunkt

Om professor Taha har innvendinger til avtalen og til dels sterke kritiske synspunkter, nøler hun ikke med å karakterisere den som det største politiske vendepunkt i Sudans historie siden landet ble uavhengig i 1956.

— Avtalen har gjort slutt på borgerkrigen, og vi må bruke denne sjansen til å skape stabilitet og demokratisk utvikling. Men avtalen er komplisert, og den gir få anvisninger for hvordan avtalen skal gjennomføres. Derfor ligger det et stort ansvar på Khartoum-regjeringen og frigjøringsbevegelsen. Og også på de land som har stilt seg bak fredsforhandlingene og -avtalen, blant annet USA, Storbritannia og Norge, sier professoren. Hun ser det som en svakhet at arabiske land ikke var med i prosessen som førte til undertegningen av avtalen.

Forent land

— Avtalen slår ikke fast at Sudan i fremtiden skal være et forent og udelt land. Det skal først avgjøres i en folkeavstemning om seks år. Men hva skal skje i mellomtiden? Hva med frister for opprettelse av demokratiske institusjoner, hva med gjennomføring av menneskerettigheter? Og hva med forsoningsprosessene som er nødvendige etter avsløringer om både fysiske og finansielle og politiske overgrep? Spør professor Taha.

— Kom avtalen for tidlig?

— Nei, men alle må være klar over at den trenger oppfølging, slik at den kan forbedres, og slik at hele den sudanske befolkningen raskest mulig stiller seg bak den og bidrar til at alle tidligere motsetninger kan legges til side.

SUDAN DELES?: Professor Fadwa A.A. Taha ved universitetet i Khartoum hevder at det er så mange «huller» i fredsavtalen mellom Khartoum-regjeringen og frigjøringsbevegelsen SPLM/A at den like gjerne kan leses som et opplegg for en deling av Sudan i to land.<p/>FOTO: ARNE NILSEN