Men etter 500 år på folkemunne har legenden om den fredløse i Sherwood-skogen og hans muntre menn blitt nokså forandret.

Vitenskapsfolk tror at den historiske Robin Hood, hvis han noen gang har eksistert, var en skogvokter som røk uklar med skogens eier.

Han og kameratene hans livnærte seg ved krypskytteri, og skrønene om deres bravader fikk etter hvert legendarisk status.

Men dette blir alt for uromantisk for enkelte briter. I homofile kretser er det mange som tror at den grønnkledde mestertyven var en undertrykt homse, og at han og Lille John var noe mer enn gode venner og kolleger.

Tabu

Men det står da ikke ett ord om dette i de tradisjonelle balladene om Robin Hood?

— Nei, slikt kunne ballademakerne ikke si rett ut, fordi det var tabu i datidens moralske klima, sier Stephen Knight som er professor i engelsk litteratur ved Cardiff-universitetet i Wales.

— Men balladene inneholder en lang rekke klare erotiske symboler. Den grønne skogen er i seg selv et symbol for virilitet, og henvisningene til piler, koggere og sverd gjør saken enda klarere, mener professor Knight.

Han får støtte fra sin kollega Barry Dobson, som er professor i middelalderhistorie ved eliteuniversitetet i Cambridge.

— På 1100-tallet ble homofile i stor grad tolerert, men på 1200-tallet ble kirken mye mer fordomsfull, og homofile ble fordrevet og undertrykt, sier Dobson.

Marian

Tilhengere av homseteorien peker også på at Robins kjæreste Jomfru Marian ikke dukker opp i litteraturen før på 1500-tallet. Hun var et påfunn som så å si skulle gi Robin Hood et heterofilt alibi, blir det hevdet.

Andre akademikere mener hele denne debatten er absurd, og sier den er et nærsynt forsøk på å tolke en fremmed og fjern fortid ut fra moderne verdier. Robin Hood var neppe en undertrykt homofil, rett og slett fordi han sannsynligvis aldri har levd, blir det sagt.

Opprinnelsen til myten bør trolig heller søkes i førkristne fruktbarhetsriter og forestillinger om skogsånder. Skrønemakere spant videre på disse folkelige forestillingene, og skapte etter hvert legenden om Robin Hood, tror disse forskerne.

(NTB)

GLAD GUTT I SKOGEN: I homofile kretser er det mange som tror at den grønnkledde mestertyven var en undertrykt homse, og at han og Lille John var noe mer enn gode venner og kolleger.