Norge er fra før gjenganger på toppen av FNs kåringer over beste land å bo i. Og skjer det en katastrofe i verden, kan du stort sett være sikker på at Norge profitterer på den. Krig og konflikter sender oljeprisen til værs, fugleinfluensa gir gode tider for oppdrettsnæringen og global oppvarming kan bli innbringende for norsk reiseliv og fiskerinæringen.

I går ble også Den globale fredsindeksen lansert. I konkurranse med 120 land, troner Norge aller øverst. Indeksen er utarbeidet av et internasjonalt panel av fredsforskere, i samarbeid med The Economist Intelligence Unit.

Stort spenn

Norge vinner fordi vi oppnår jevnt over gode karakterer på samtlige 24 indikatorer i fredsindeksen. Kriteriene spenner mellom alt fra forholdet til våre naboland til omfang av voldelig kriminalitet, våpen i omløp og andel i befolkningen som sitter i fengsel.

Statistikken inkluderer også antall drap per 100.000 innbyggere og befolkningens tillit til andre nasjonaliteter.

På en trygg andreplass, havner en annen fredelig plett i verdens utkant, New Zealand. Våre danske naboer er på tredjeplass, men kan trøste seg med at de pleier å toppe statistikken over nasjonalitet med størst lykkefølelse. Sverige og Finland er også inne på topp ti-listen på fredsindeksen. Island er ikke inkludert i rangeringen.

USA nær bunnen

USA slår så vidt Iran, men er helt nede på 96. plass. Sterkt medvirkende til den elendige plasseringen, er andelen amerikanere som sitter bak murene, antall militært personell i konfliktområder og risikoen for terrorhandlinger på amerikansk jord.

Russland er fire plasser fra bunnen, noe som blant annet tilskrives mye kriminalitet. Stormakten i øst har bare Israel, Sudan og Irak bak seg på listen.

Krigsherjede Irak innehar bunnplassen med solid margin. Politisk ustabilitet, våpen i fritt omløp og mangel på respekt for menneskerettighetene er bare noen av årsakene til Iraks begredelige tilstand og plassering.

Les mer på www.visionofhumanity.com/