Britiske sikkerhetsstyrker har satt opp piggtråd og barrikader på opptil fem meter for å forhindre mulige sammenstøt mellom protestanter og katolikker. Sperringer og et mannskap på 1.600 skal blant annet hindre protestantene i å vende tilbake til Portadown via den katolskdominerte gaten Garvaghy Road etter gudstjenesten i Drumcree.På tross av at fredsprosessen med førsteminister David Trimbles avgang opplever sin verste politiske krise, tror kilder i sikkerhetsstyrkene at den kontroversielle marsjen vil forløpe mer fredelig enn tidligere.