Utenriksminister Børge Brende (H) sier til Aftenbladet atregjeringen nå vil foreslå at Stortinget ratifiserer, altså endelig godkjenner,en frihandelsavtale mellom Colombia og Norge. Avtalen ble fremforhandletgjennom EFTA allerede i 2008, men den har fortsatt ikke trådt i kraft.

Colombia har hatt en sunn økonomi de siste årene. Colombiapasserte nylig Argentina og har nå Latin-Amerikas tredje største økonomi, etterBrasil og Mexico.

Politisk motstand

Årsaken til at avtalen ikke er blitt ratifisert tidligere,er motstand først og fremst i SV. Men det har også vært skepsis i andre partier,spesielt i forhold til manglende arbeidsrettigheter i Colombia. Det har værtfrykt for at en frihandelsavtale skal ramme arbeidsfolk i urimelig grad.

Avtalen er allerede gjeldende i de to EFTA-landene Sveits ogLiechtenstein. Men Island har i likhet med Norge fortsatt ikke ratifisertavtalen.

Årsaken til at frihandelsavtalen nå foreslås ratifisert, eren spesiell avtale som ble inngått mellom Colombia og Norge denne uken. Den blehøytidelig underskrevet i utenriksdepartementet i Bogotá på mandag.

Tosidig avtale

Avtalen, en såkalt MOU («Memorandum of Understanding») sikrer at Colombia og Norge skal ha et tetterepolitisk samarbeid fremover. Det står blant annet at man skal drøfte temaer somarbeidsrettigheter, humanitær bistand og sosiale rettigheter.

Allerede i mars kommer arbeidsministeren i Colombia tilNorge for å snakke om disse temaene.

Arbeidsrettigheter og sosiale rettigheter ble spesielt nevntav utenriksminister Børge Brende da avtalen ble underskrevet med colombiansk ognorsk presse til stede.

— Gjennom avtalen med Colombia har vi nå fått en base somsikrer at frihandelsavtalen kan bli ratifisert i vår nasjonalforsamling, saBrende på pressekonferansen.

Skryt til Norge

I forbindelse med at avtalen ble underskrevet, omtalte Colombias utenriksminister María ÁngelaHolguín også Norges innsats i de pågående fredsforhandlingene medgeriljabevegelsen Farc.

— Jeg er optimist og tror vi får en fredsavtale dette året, sautenriksminister María Ángela Holguín til Aftenbladet etter at avtalen medNorge var underskrevet. - Med Norges hjelp, er dette fullt mulig.

Hun sa også at Norge er en viktig alliert for Colombia.

— Har Norge en rolle å spille i Colombia også etter at eneventuell fredsavtale er underskrevet?

— Først og fremst er det viktig at Norge bidrar nå. Etter atfredsavtalen er underskrevet, vil Colombia ha behov for mange allierte, ogsåNorge. Men hva dette kan bli, er det for tidlig å si noe om nå, sierutenriksministeren til Aftenbladet.

SIGHTSEEING: Utenriksminister Børge Brende etter besøket hos president Santos. Her besøker Brende Plaza Bolivar. Til v. ambasadør Lars Vaagen.
Morten Antonsen