Selv om russisk romfart lider under et lite budsjett drømmer noen romfartseksperter om bedre tider og et nytt omfattende romfartsprogram. En tur til Mars mellom 2015 og 2020 står øverst på ønskelisten. En slik ekspedisjon vil ta tre år og innebærer mange tekniske, biologiske og sosiale utfordringer.

En bemannet Mars-ferd vil antakelig ha med seg fire eller fem mennesker: En kommandør, en pilot, en lege og forskere. Alle blir av samme kjønn, hvis man skal lytte til rådene fra direktøren ved det russiske instituttet for medisinske— og biologiske problemer i forbindelse med romfart, Anatolij Grigorjev.

— En besetning hvor alle er av samme kjønn har lavere sannsynlighet for å havne i konflikter, sier han ifølge BBC News.

Matforsyningen representerer også et problem. En beholdning som skal vare lenger enn to år vil ta for stor plass og kan ikke fraktes fra Jorden. Dermed må besetningen dyrke deler av de nødvendige forsyningene selv. Dessuten må besetningen være klar for medisinske problemer.

En Mars-ferd vil bestå av en rekke rakettoppskytninger som samler et større fartøy i bane rundt Jorden. Deretter tar turen til Mars ni måneder. Etter tre måneder på overflaten vil reise hjem vare nye ni måneder.(Origo)