Kaniner har hittil vært regnet som en av de pattedyrarter som det ville bli svært vanskelig å klone. Når det nå har lyktes, skyldes det først og fremst et nøyaktig valg av tidspunkt for implantering av de befruktede eggene i surrogatmoren, sier forskerne.

Forplanter seg

Kloningen ble gjennomført av en gruppe vitenskapsfolk fra det franske institutt for jordbruksforskning INRA, under ledelse av Jean-Paul Renard.

— Kaninene har det bra, og har allerede begynt å forplante seg, sier Renard til den amerikanske avisen Washington Post.

Nå er kaniner som kjent nokså flinke til å forplante seg uten menneskelig hjelp, men det har ifølge Renard ikke noe med saken å gjøre.

Medisinsk forskning

— Dette er en milepæl som gjør det mulig å teste ut terapeutisk kloning uten å bruke 900 kilo tunge kuer eller andre digre dyr, sier han.

Forskere mener at terapeutisk kloning kan brukes til å framskaffe såkalte stamceller, som i sin tur kan brukes i behandlingen av alvorlige sykdommer hos mennesker. Men både i Norge og andre land har politikere tidligere uttrykt skepsis til slik kloning.

(NTB)

KLONET: Kaniner får hjelp til forplantningen. Som om de skulle trenge dét!
Illustrasjon: Jon Tufto