Frankrikes transportminister Jean-Claude Gayssot, som i går suspenderte alle Air France-flygninger med katastrofeflyet, åpner nå for at Air France innen kort tid kan gjenoppta flygningene. Britisk Airways gjenopptok flygningene med Concorde allerede onsdag.

De franske luftfartsmyndighetene tror at de er ferdig med undersøkelsen av ferdskriveren og taleregistratoren sent i morgen. Opplysningene fra de to boksene vil da være hentet ut.