En Renault og en Peugeot er plukket ut som testmodeller for systemet, ifølge avisa Le Figaro. Radiosendere i bilene vil gjøre det mulig for en satellitt å registrere hvor de befinner seg til enhver tid, og hva som er fartsgrensen på de aktuelle strekningene.

Satellitten sender ut et signal som kobler inn en sperre i drivstoffinntaket som gjør det umulig å få bilen opp i ulovlige hastigheter, akkurat som om gasspedalen hadde vært umulig å presse forbi en viss grense.

Systemet vil imidlertid være mulig å koble ut, slik at man ikke skal bli hindret i å flykte fra en eventuell nødssituasjon i høy hastighet.

— Poenget er å gi føreren av bilen all mulig hjelp til å kjøre bra, uten å fjerne følelsen av ansvar ved å redusere kontrollen hans over kjøretøyet, sier Farida Saad i Det nasjonale forskningsinstituttet for transportsikkerhet.