I to perioder, fra 2002-2004 og fra 2005-2007, satt Sarkozy som innenriksminister. Før dette fra 1997 og frem til 2002 steg antallet forbrytelser med 17,8 prosent. Tross gode løfter lar resultatene vente på seg.

I følge Sarkozy selv har kriminaliteten samlet falt med 9,4 prosent siden 2002. Sosialistene protesterer og viser til en stigning på 13,9 prosent i antall voldelige overfall de siste fem årene. Antallet klager over politibrutalitet steg med 30 prosent i 2006.

I følge en måling fra instituttet Ifop, 1. april i år, mener 45 prosent av franske velgere at usikkerheten er blitt større de siste fem årene. 40 prosent mener at situasjonen er uendret og bare 15 prosent mener at Frankrike er blitt tryggere. 52 prosent mener at forholdet mellom innbyggerne og politiet er blitt forverret. 43 prosent har mest tillit til at Nicolas Sarkozy kan bedre forholdene, 15 prosent mener Ségolène Royal, 14 Francois Bayrou og åtte prosent Jean-Marie Le Pen.

Pr. 1. mars i år var det 50.393 plasser til 59.892 fanger. Frankrike har 188 fengsler. 16 av disse skal stenges innen 2010 og erstattes med 26 nye. Av de nye er syv for mindreårige mellom 13 og 18 år. La Santé i Paris og les Baumettes i Marseilles skal renoveres. Målet er at det skal opprettes 13.200 nye plasser.

Fengselet i Avignon ble innviet i mars 2003. Fangene får tilbud om korte utdannelser til kokk og innen bygningsarbeid, rengjøring, it og sveising.

Jyllandsposten/Bergens Tidende