Nasjonalforsamlingen i Frankrike vedtok i mai en ny lov mot datakriminalitet som åpner for at personer som driver med ulovlig nedlasting, kan miste tilgangen til nettet i opptil ett år.

Denne regelen er i strid med Frankrikes grunnlov, avgjorde den franske forfatningsdomstolen onsdag. Kun en dommer skal kunne frata en person tilgangen til nettet, heter det i avgjørelsen.

Avgjørelsen tar utgangspunkt i forordet til den franske grunnloven, som slår fast at enhver person har rett til kommunikasjons— og ytringsfrihet.

Den nye loven om datakriminalitet åpner for at en egen etat skal kunne stenge nettet hos personer som driver med ulovlig nedlasting.

Diskutèr saken her: