Politiet la ned forbud mot suppekjøkkenet i desember ettersom muslimer og jøder ikke spiser svin av religiøse årsaker.

I domstolens kjennelse heter det at matutdelingen er klart diskriminerende, men ikke rasistisk siden alle som trenger hjelp, kan få servering.

Borgermesteren i Paris, Bertrand Delanoe, mener at politiet bør påkjære kjennelsen:

— Stilt overfor dette initiativet som stinker av fremmedfrykt, vil jeg nok en gang uttrykke rådhusets ønske om å bekjempe alle former for diskriminering, rasisme og antisemittisme, sier Delanoe.

Suppekjøkkenet er organisert av en gruppe som kaller seg Solidaritet med franskmenn.