Sarkozy har akseptert avgangen, heter det i uttalelsen. At regjeringen går av er en tradisjonell formalitet som gjør presidenten i stand til å utpeke nye ministre uten å være nødt til å si opp de sittende regjeringsmedlemmene.

Sarkozy signaliserte allerede i mars at han planla å fornye regjeringen sin, etter at presidenten og hans parti UMP gikk på en kraftig smell under regionalvalget. Sarkozys popularitet har dalt de siste månedene, og spekulasjoner om en nært forestående utskifting har versert.

Regjeringens omstridte pensjonsreform og Frankrikes budsjettunderskudd er blant årsakene til misnøyen.