Pierre Collignon

Beslutningen er ikke tatt ennå, men ifølge franske medier er regjeringen og president Jacques Chirac overbevist om at det er bruk for en lov som skal beskytte Frankrikes tradisjonelle «laïcité» — det verdslige prinsipp som garanterer vanntette skott mellom stat og religion.

Republikkens skoler har siden 1905 vært verdslige, og det betyr at det er forbudt å misjonere for alle religioner i undervisningssektoren, men den gamle regelen, som i sin tid var rettet mot den katolske kirkes innflytelse, er siden 1980-årene kommet under press på grunn av det stigende antall muslimer i Frankrike.

Sosialistene vil gripe inn

Debatten blusset opp igjen ved høstens skolestart, da to søstre, Alma og Lilla, ble bortvist fra et gymnas i en forstad til Paris fordi de ville gå med svarte slør som dekket nesten hele ansiktet. Gymnaset forsøkte i første omgang å overtale jentene til å nøye seg med et tørkle om håret, men de sto fast på sitt. Så vurderte rektoren at det var snakk om en religiøs provokasjon som ikke kunne tolereres.

Franske skolelærere har i årevis beklaget seg over at de blir latt i stikken fordi de i teorien skal bannlyse «militant» religiøs atferd fra skolene, men reglene er uklare, og derfor er det i siste instans opp til hver skole å bestemme. Det er ikke noen fast praksis. Noen skoler blander seg overhodet ikke i elevenes påkledning, mens andre forsøker å forhandle seg frem til kompromisser med de jentene som vil gå med slør. For det meste lykkes det å finne en løsning, og derfor er mange lærere redd for at en striks lov i virkeligheten vil skape flere konflikter.

Nå er selv sosialistene imidlertid innstilt på at det skal gripes inn. Partiet har nettopp foreslått at det blir innført et forbud mot religiøse og politiske symboler på skolene. Forslaget skal ramme bredt, så muslimene ikke kan klage over forskjellsbehandling, og sosialistene vil også ha forbudet til å omfatte alle offentlig ansatte.

«Gul stjerne»

Sosialistenes iver for å lovgi er uttrykk for at debatten om islam er blitt skjerpet i Frankrike siden 11. september og sjokket over høyrenasjonalisten Jean-Marie Le Pens resultat ved presidentvalget i mai i fjor.

Flere saker om massevoldtekter og mishandling i sosialt belastede byområder har åpnet folks øyne for at unge jenter i storbyenes betongforsteder daglig må forsvare seg mot overgrep fra rotløse annengenerasjonsinnvandrere som dyrker en rå mannssjåvinisme. Det er kommet frem at mange jenter bare går med slør for å beskytte seg mot guttene - og dermed er sløret ikke lengre symbol for en kvinnes frie, åndelige valg, men for regulær kvinneundertrykkelse.

I det siste har en iranskfødt kvinne, Chahdortt Djavan, vært fast gjest i debattprogrammene i fransk fjernsyn og radio. Hun har nettopp gitt ut en bok, «Ned med sløret», som kritiserer Frankrike og de vestlige samfunn for en misforstått religiøs toleranse ved å tillate bruk av muslimsk hodebekledning.

Chahdortt Djavan kaller tørkleet «kvinnelighetens gule stjerne» og et skammelig, seksuelt overgrep. For henne er det ingen tvil: Det er republikkens ansvar å beskytte dens kvinnelige borgere mot tørkleet - ved å forby bruken av det på skolene og offentlige arbeidsplasser.

Vanskelig dilemma

Andre er ikke så overbeviste. Den katolske kirken advarer mot å røre ved en lov som snart er 100 år gammel. Biskopen i Lyon, Philippe Barbarin, frykter at et forbud mot religiøse symboler vil forstyrre freden i samfunnet, og mange prester spør om de nå ikke lengre får gå med prestekjoler.

Dalil Boubakeur, formann for Frankrikes muslimske råd, er også imot et desidert forbud. Han frykter at muslimene vil oppfatte det som en mistenkeliggjøring av deres tro. Boubakeur, som er kjent for sine moderate synspunkter, understreker imidlertid at han vil oppfordre alle franske muslimer til å overholde loven hvis den blir vedtatt.

Prinsippene om toleranse, religionsfrihet og verdslighet tørner sammen i oppgjøret om sløret, og skolene står foran et dilemma. Hvis de aksepterer sløret, risikerer de å blåstemple en form for kvinneundertrykkelse. Og hvis de ikke gjør det, risikerer de ganske enkelt at de muslimske jentene vender ryggen til de offentlige skolene. Allerede i dag skriver mange muslimer barna sine inn på katolske skoler, der de kan skilte med sin religion som de lyster, og i mange franske byer er det opprettet rene muslimske skoler.

President Chirac har bedt et vismannsutvalg dukke ned i problematikken og en rapport med anbefalinger er ventet innen årets utgang.

FORBUDT? En kvinne retter på skautet til sin datter under en konferansen arrangert av Union of Islamic Organizations of France (UOIF) En iranskfødt fransk forfatter kritiserer Frankrike og de vestlige samfunn for en misforstått religiøs toleranse ved å tillate bruk av muslimsk hodebekledning.<p/> FOTO: JACQUES BRINON, AP