— Frankrike og et stort flertall av det internasjonale samfunnet har opptrådt i overensstemmelse med folkeretten gjennom hele Irak-krisen, sa de Villepin under et besøk i Tyrkia.

Dagen før truet Powell med alvorlige konsekvenser for Frankrike for å ha motsatt seg den amerikanske invasjonen av Irak.

I et intervju med TV-kanalen PBS sa Powell klart at Frankrike skal straffes for sin antikrigsholdning.

— Vi må gjennomgå alle aspekter ved forholdet til Frankrike etter dette, sa han.

Samtidig drøftet amerikanske tjenestemenn hvilke straffetiltak det kan være aktuelt å innføre mot Frankrike, for eksempel å marginalisere Frankrike i NATO og ikke å invitere Frankrike til de jevnlige rådslagningsmøtene mellom USA og europeiske allierte. (NTB)