Streiken blir Nicolas Sarkozys første harde prøve som president.

Fagbevegelsen protesterer mot Sarkozys plan om å redusere pensjonsytelsene for noen arbeidere, noe som er et ledd i hans løfter om å kutte offentlige utgifter. Streikene begynte sent onsdag og varer hele torsdag.

De første store problemene for reisende og pendlere var ventet i morgenrushet torsdag. Både undergrunnen i Paris og jernbanen varslet at det praktisk talt ikke ville være transporttilbud på landets skinner. Også Eurostar-togene til London og forbindelsene til andre land ville rammes.

Dermed ventes det trafikkaos rundt Paris fra tidlig morgen når pendlerne i stedet tyr til bilene sine for å komme på jobb.

Streiken blir en ny utfordring for Sarkozy i en situasjon der økonomien går tregt på et tidspunkt da han selv hadde lovet å få fart på den. Det har ikke vært noen større streiker i Frankrike siden han overtok som president for fem måneder siden.

Sarkozy selv tar det hele med ro. Han lovet å presse gjennom reformene til tross for motstanden, og var selv ikke i landet da streiken brøt ut. Han er på EU-toppmøte i Lisboa.

BENOIT TESSIER