Brussel: Norge og EU-kommisjonen inngikk i forrige uke en avtale om å øke maskevidden på trål som fisker etter torsk, hyse og hvitting i Nordsjøen. Tiltaket er ledd i en større plan for gjenoppbygging av torskebestanden og andre arter der gytebestanden er på et historisk lavmål. Maskevidden ble vedtatt økt fra 100 til 120 millimeter, mens Norge i utgangspunktet krevde vidden økt til 135 millimeter for at ungfisken skal slippe unna. Hindret Norge og EU forvalter i fellesskap fisket i Nordsjøen, selv om EU har de største interessene. EU-kommisjonen har lenge kjempet innbitt med medlemslandene for å få dem med på bevaringstiltak og reduksjoner i flåtesubsidier. Flere land, deriblant Frankrike, frykter de sosiale konsekvensene av tiltakene og har motsatt seg å gå med på vidtgående tiltak. På det forrige fiskeriministermøtet i EU kom Frankrikes landbruks— og fiskeriminister Jean Glavany med harde utfall både mot Norge og EU-kommisjonen. Glavany sa da at EU-kommisjonen i første rekke må ta hensyn til medlemslandenes interesser og slutte å gi etter for utilbørlig norsk press om nye bevaringstiltak, skriver den franske fiskeriavisen Le Marin. Norsk press Glavany klarte på det samme møte å hindre EU-kommisjonen å gå med på å sette maskevidden til 120 millimeter for fiske etter sei, noe Norge ensidig har innført for sine fiskere uansett om de fisker i EU-farvann eller norsk farvann.Frankrike har også motsatt seg ytterligere reduksjon i fiskekapasiteten. EU-kommisjonen vil at medlemslandene skal stoppe å gi garantier for modernisering av flåten dersom dette fører til en økning i fiskekapasiteten. Kommisjonen mener at blant andre Irland skjuler subsidier under dekke av å være nødvendig opprustning, skriver IntraFish. NTB