— Ingen har pålitelige opplysninger, sier Vedrine i et intervju med avisen Financial Times Deutschland. Intervjuet skal på trykk i avisen mandag.

— Man kan ikke støtte seg på påstander som ikke lar seg etterprøve, tilføyer han.

Vedrine deler ikke den utbredte oppfatning at USAs president George W. Bush alt har truffet sin beslutning om å angripe Irak, men sier alt står og faller på Saddam Hussein.

— Han må godta at FNs våpeninspektører får vende tilbake og arbeide uten innskrenkninger. Det er i Iraks interesse.

(NTB)