— 72 ansatte har fått adgangskortet sitt inndratt fordi de har tilknytning til fundamentalistiske grupper som potensielt har terrorvirksomhet som mål, sier Jacques Lebrot i politistyrken på flyplassen.

Flertallet av de suspenderte flyplassansatte skal ha tilknytning til islamistiske grupper, men om lag ti av dem knyttes til Tamiltigrene på Sri Lanka.

Ytterligere 40 ansatte ved Charles de Gaulle blir etterforsket for å være en fare for sikkerheten på flyplassen.