I retten kom det frem at mannen på det meste har hatt oppstallet 10 — 15 hester flere steder i Bergen. Fra 2003 og fremover gjennomførte dyrevernmyndighetene 8 inspeksjoner og fattet 5 vedtak om mannens hestehold.

I et tilfelle unnlot mannen å skaffe dyrlege til en av hestene for behandling av en skade i en bakfot. Etter at dyret hadde lidd i lang tid, ble hesten avlivet på humanitært grunnlag.

I en av stallene mannen hadde hester, konstatert dyrevernet ved flere inspeksjoner kritikkverdige forhold som 64-åringen ble bedt om å rette opp.

Hester måtte avlives

Det gjorde han ikke. Ved en ny inspeksjon i stallen våren 2004, lå det en stor haug møkk i midtgangen i stallen. Hestene var i dårligere forfatning enn ved tidligere inspeksjoner. Dyrene var avmagret og ustelte og infisert av lus. Dyrevernnemnden besluttet å ta hestene i forvaring. En av hestene var så dårlig at den ble avlivet.

Mannen har hevdet at han fôret hestene, men at de sluttet å ta til seg mat. Han fant det ikke nødvendig å tilkalle veterinær. Av veterinærrapporten som ble utarbeidet etter at hestene var fjernet fra stallen, fremgår det at hestene hadde så nedslitte tenner at de hadde vanskelig for å få i seg grovfôr. De nedslitte tennene tyder på at hestene hadde gnagd på treverk som følge av mangel på for.

Skjerpet reaksjon

Aktor la ned påstand om at mannen måtte miste retten til å ha med hest å gjøre for en periode av 5 år. Men retten har skjerpet reaksjonen i forhold til aktors påstand. 64-åringen ble funnet skyldig i brudd på Dyrevernloven ved flere anledninger, og det dreier seg om til dels grove brudd.

Mannen har hatt hester hele livet. Retten mener han totalt mangler forståelse av at han har opptrådt på en klanderverdig og straffbar måte. Han synes ikke å ha noen forståelse for at deler av hans hestehold har vært uforsvarlig, uakseptabelt og i strid med grunnleggende regler for behandling av dyr. Derfor mener retten det er nødvendig å markere at hans totale avvisning og manglende oppfølging av dyrevernmyndighetenes påbud og vedtak må få konsekvenser for hans rett til å ha med hester å gjøre.

Han fradømmes derfor retten til å eie, ha, bruke, handle med og stelle hester i 10 år. I tillegg er mannen idømt 21 dager betinget fengsel. Prøvetiden er satt til 2 år. Han er også dømt til en bot på 10000 kroner, og må betale 5000 i sakskostnader.