FLEMMING ROSE

36-årige Mikhail Saakasjvili har allerede fått stilt statsoverhodets skuddsikre Mercedes til rådighet, selv om presidentvalget i Georgia, en liten sørkaukasisk republikk klemt inne mellom Russland og Tyrkia ved Svartehavet, først finner sted i dag.

Tre spørsmål

Det ses som naturlig, ettersom ingen er i tvil om at Saakasjvili vil få flest stemmer i dagens valg. Derfor har valget og dets omstendigheter satt søkelyset på tre andre spørsmål:

For det første er det uklart om valgdeltakelsen vil nå over de 50 prosentene som kreves før det regnes som gyldig.

For det andre hersker det tvil om det legitime i valghandlingens forløp. Et parlamentsvalg for to måneder siden endte med president Sjevardnadses ufrivillige avgang, fordi opposisjonen stemplet det som fusk og svindel. Ikke minst på grunn av ufullstendige lister over republikkens anslåtte 2,9 millioner velgere, som deltok i forrige valg. Skeptikerne tviler på at det har kunnet la seg gjøre å rette feilene på den måneden som er gått siden valget ble utskrevet.

Endelig spør observatører om dagens valg virkelig blir forordet til et nytt kapittel i den hardt prøvete republikkens nyere historie? De siste 12 årene har Georgia, som er på størrelse med Danmark, vært plaget av borgerkrig, etniske konflikter og en veritabel økonomisk kollaps, som ifølge en amerikansk hjelpeorganisasjon betyr at mer enn 50 prosent av befolkningen lever for under 1 dollar dagen.

Valgdeltakelsen

Saakasjvilis store popularitet er blitt en trussel mot hans forventete seier. Det skyldes at mange velgere sannsynligvis foretrekker å bli hjemme, fordi de mener at resultatet er gitt på forhånd. Saakasjvili, hvis fem motkandidater neppe kan samle mer enn 15 prosent av stemmene til sammen, har da også advart velgerne mot det kaos som vil følge hvis stemmeprosenten blir under 50 prosent og det om to måneder må enda et valg til før Georgia får en president.

Dessuten betyr årstiden at velgere i de snødekte fjellområdene vil få vansker med å nå frem til stemmelokalene, og tidspunktet — mellom nyttår og georgiernes kristne-ortodokse jul - får mange til å være mer opptatt av høytidenes sysler enn av politikk. Enda en faktor som kan trekke prosenten ned, er den autonome regionen Asjaria, som har 270.000 innbyggere. Regionens egenrådige president Aslan Abasjidse er som følge av internasjonalt press aller nådigst gått med på å gjennomføre valget i sin republikk.

Mesteparten av befolkningen er imidlertid først og fremst opptatt av om Georgia med Mikhail Saakasjvili som president kan få fart på økonomien og finne den rette balansen mellom orienteringen mot USA og Europa på den ene siden og Russland på den andre.

<b>PRESIDENT I DAG?</b> Mikhail Saakasjvili blir president i Georgia, det spørs bare når ...<p/> FOTO: DAVID MDZINARISHVILI, REUTERS