Bergens Tidende brakte lørdag en reportasje om fattige moldovere som hadde solgt nyrene sine via et illegalt nettverk. Kjøperne av disse nyrene var trolig fra Israel. Men også her på berget er man kjent med at pasienter med behov for en ny nyre, har vært i utlandet og blitt operert. Det bekrefterspesialist i indremedisin og nefrologi ved Haukeland universitetssykehus, Einar Svarstad, overfor Bergens Tidende.

— Vi kjenner til flere eksempler på dette, men omfanget er veldig lite, sier Svarstad. De fleste av disse har vært i India eller Pakistan.

— Vi vet også at det noen ganger har gått bra og noen ganger dårlig med disse pasientene.

Trygt i Norge

For det er nettopp kontrollen og oppfølgingen av både pasientene og donorene som gjør at dette er helt trygt i Norge. Seks ukers sykemelding og jevnlige kontroller er en del av bildet. De moldovske donorene ble satt på vanlig rutebuss fra Tyrkia til hjemlandet etter kort tid.

— Vi har faktisk ikke registrert ett eneste dødsfall som følge av en frivillig donasjon i Norge, sier Einar Svarstad.

— Medisinsk sett er risikoen her i Norge så lav som den overhodet kan bli.

De donorene Bergens Tidende intervjuet i Moldova, mente alle at de var svakere fysisk nå, enn før nyredonasjonen. Det skyldes trolig svært mangelfull eller ingen medisinsk oppfølging, kosthold og en generell usunn livsstil.

Einar Svarstad betviler ikke deres historie, men vil samtidig understreke at det ikke er noen holdepunkter for at norske donorer får helsen forverret gjennom å gi fra seg en nyre.

— Man kan være like fysisk aktiv som før, og utøve fysisk krevende yrker på samme måte som før inngrepet, sier Svarstad. Faktisk viser undersøkelser at den gjennomsnittlige levetiden for dem som donerer, er lenger enn for befolkningen som helhet.

— Det skyldes selvsagt at donorene må ha en god helsetilstand for å få lov til å gi fra seg et organ. De gjennomgår en grundig helseundersøkelse både før og etter donasjonen.

I en spørreundersøkelse svarer da også hele 94 prosent av donorene i Norge at de ville gjort det samme om igjen.

Best med levende donor

EU ønsker å innføre et såkalt «opt out»-system i samtlige medlemsland. Det innebærer at man må registrere seg hvis man ikke ønsker å være donor, i motsetning til slik det er i mange land, at man aktivt må si ja. Slike regler er allerede innført og gjeldende i Belgia, Finland, Frankrike, Italia og Spania. Einar Svarstad er positiv til dette, men tror likevel ikke at det vil gjøre at behovet for levende donorer blir mindre.

— Resultatene med organer fra levende donorer er bedre enn med organer fra døde givere. Nyren er uskadd og timingen er bedre. Man kan i større grad tilpasse tidspunktet både for donor og pasient.

I Norge foretas alle nyretransplantasjoner ved Rikshospitalet i Oslo. Pasienter og donorer utredes og undersøkes ved en rekke sykehus, blant dem Haukeland universitetssykehus.

Norge er et foregangsland når det gjelder levende nyredonorer. Faktisk kommer spesialister fra andre land til Norge og Rikshospitalet for å lære.

— En av årsakene til dette, er at Norge var veldig tidlig ute på området og har kjørt en åpen linje i offentligheten, forteller Svarstad. - Det er veldig viktig med åpenhet rundt dette, understreker han.

40 prosent av nyretransplantasjonene som utføres i Norge, er med organer fra levende donorer, de fleste med organer fra nær slekt. Ektefelledonorer er den gruppen som øker mest.

200 på venteliste

I inneværende år har Norge passert 240 nyretransplantasjoner, det er rekord. Samtidig skal det, så langt BT kjenner til, være et politisk ønske om å øke antallet til 290 neste år. Det blir imidlertid viktig å følge opp med økte ressurser for å nå målet om økt aktivitet. - Det er viktig at når man først har kastet loddet og bestemt seg for å bli donor, at timingen er god og at man slipper å vente lenge på operasjonen.

Det står rundt 200 på venteliste i Norge i dag. Men det er mangel på organer i alle land, også i Norge. Den teknologiske utviklingen, kombinert med stadig bedre medikamenter øker mulighetene og dermed også behovet.