Vi hadde lagt bak oss optimismens første tiår. Den kalde krigen var over, Vestens hovedfiende, Sovjetunionen, var ikke mer, Saddam Husseins irakiske styrker var jaget på flukt etter forsøket på å legge under seg Kuwait, fredelige løsninger syntes innen rekkevidde i det tidligere Jugoslavia, begrepet «varig fred» mellom palestinere og israelere hadde et innhold som var i ferd med å bli konkret. Den kalde krigens fiender sto skulder ved skulder i bestrebelsene for å skape en verden der gjensidig utryddelse tilhørte fortiden.

Mer usikkert enn atombomber

Det var lett å glemme/overse at det siste tiåret av det 20. århundret bar med seg over femti etniske/interne konflikter og 170 grensekonflikter. I denne tørre statistikken gjemmes de groveste og mest bestialske folkemord — Bosnia og Rwanda - siden annen verdenskrig.

Terrorangrepet mot USA 11. september 2001 har, i beste fall, bremset utviklingen mot den nye verdensorden som var det store prosjektet til president George Bush, far til dagens president i USA.

Den terrortruede verden vi lever i, er konkret blitt mer usikker enn den atomtruede verdenen vi hadde inntil for et drøyt ti år siden. For det lå en forutsigbarhet i supermaktenes gjøren og laden der bunnlinjen var at lederne både i Washington DC og Moskva meget vel visste at ingen av dem ville overleve om de begynte å trykke på knappene som utløste atomvåpnene.

11. september 2001 gjorde den velorganiserte terror til en konkret og uforutsigbar trussel. Den svarte septembertirsdagen for ett år siden i New York, i Washington DC og på et jorde i Pennsylvania viste at terrortrusselen er reell. Og langt mer alvorlig enn det verdenssamfunnet har vært villig til å innse og akseptere som mulighet.

På USAs premisser

Det internasjonale samfunnet reagerte raskt, kanskje nettopp fordi angrepet var så spektakulært og fordi det skjedde mot den nærmest uangripelige gjenværende supermakt USA: Så å si over natten var den internasjonale koalisjonen for å bekjempe terrorismen, personifisert ved Osama bin Laden og hans al Qaida-nettverk med hovedkvarter i Afghanistan, en realitet. Det er hovedsakelig blitt en front på USAs premisser. Bygget på de heller ulne begrepene «forsvar av hjemlandets sikkerhet» og «krig mot terrorismen». Og ikke minst på USAs holdning om at «de som ikke er med oss, er mot oss».

Resultatet?

Til nå heller magert. Med sikkerhet kan vi si at usikkerheten om hvor og når det neste store anslag kommer, er like stor som den var 12. september i fjor. Det spekuleres like heftig som for ett år siden om Osama bin Laden – alle moderne terroristers far - er i live, om dette er en verdikonfrontasjon mellom Vesten og den muslimske verden, om dette er en form for krig som vi skal leve med i mange år fremover.

I terrorkrigens navn

Erfaringene som er gjort i dette året, forteller oss imidlertid at overlegen militærmakt ikke er tilstrekkelig til å avskrekke terrorhandlinger. Det var enklere under den kalde krigen i avskrekkingens navn «å finne opp» en mer treffsikker atomladd rakett.

Det betenkelige er at flere land under dekke av «krig mot terrorismen» har satt i gang sine egne aksjoner: Israel mot Palestina med gjenokkupasjonen av Vestbredden og Gaza der Israels statsminister Ariel Sharon har satt direkte likhetstegn mellom PLO-leder Yasser Arafat og Osama bin Laden; Russland med nye «opprenskninger» i Tsjetsjenia, Kina mot den muslimske minoritet i Xiangjang-provinsen og India i Kashmir - en konflikt som brakte landet på randen av atomkrig med Pakistan.

Resultat: Den lokale terrorisme har økt i omfang, og vi har sett, ikke minst i de palestinske områdene, at kvinnene er blitt mer aktive. Tesen om forsvaret av hjemlandet har også satt på dagsordenen et angrep på Irak for en gang for alle å fjerne president Saddam Hussein. Ikke bare på dagsordenen.

Det er nærmest blitt et påskudd.

Til tross for at det ikke er lagt frem noen bevis for at det finnes direkte forbindelser mellom al Qaida og Saddam Hussein.

Men et regimeskifte i Bagdad synes nå ha blitt det viktigste målet i den kampen som George W. Bush fører mot den internasjonale terrorismen.