Noen Grand Place à la Brussel eller Stare Mesto som i Praha blir verdens kanskje best kjente veikryss midt på New Yorks Manhattan aldri.

Men etter at deler av Broadway er stengt for biler kan turister og innbyggere uten fare for liv og lemmer ferdes på det som noe ambisiøst er kjent som Times Square. Noen plass er det egentlig ikke, bare en samlingssted for flere gater.

Redusere biltrafikken

Stengningen er et ledd i overborgermester Michael Bloombergs anstrengelser på å redusere biltrafikken på den konstant overfylte halvøyen og samtidig gi storbyen et litt grønnere preg. I første omgang er det snakk om en forsøksordning, men trafikkborgermester Janette Sadik-Khan håper å finne en mer permanent løsning etter årsskiftet.

Trafikkborgermesteren legger ikke skjul på at prosjektet er inspirert av Københavns gågater. Hun har da også søkt konsulentbistand fra den danske byplanleggeren Jan Gehl.

Ved 42. gate

Broadway er nå stengt mellom 42. og 47. gate samt på to mindre strekninger litt lenger sør ved Herald Square, som domineres av Macy's gigantiske stormagasin. Ved Times Square ledes trafikken i stedet langs 7. aveny, mens det er Avenue of The Americas som skjærer gjennom Herald Square.

For begge avsnitt gjelder det imidlertid at trafikken øst-vest stadig slippes igjennom. Det er altså ikke mulig å la barna løpe rundt i sikkerhet for trafikken, og turister og New Yorkere kan stadig dyrke sin yndlingssport ved heller å krysse gaten på rødt enn på grønt lys.

Reelt er det derfor ikke skapt en enkelt stor plass, men flere mindre plasser, som er pyntet med noen få grønne planter mellom de oransje sperringene. Her har bystyret også fått plassert et fargesprakende utvalg av plaststoler, som imidlertid ikke er noen pryd for øyet.

Blandet mottakelse

Initiativet har fått en blandet mottakelse. Taxisjåførene klager over at trafikken er blitt enda verre, og enkelte helfrelste New Yorkere hevder at Times Square har mistet noe av den hektiske dynamikken som var plassens kjennetegn.

Andre hevder at plassene i det minste gir en sjanse til å unngå en risikabel slalåm mellom fotgjengere og den konstante strømmen av gule taxier. Samtidig kan man nå stå midt på Broadway og få en langt bedre følelse av de gigantiske skyskraperne og neonreklamenes fargeorgie.

Hvis det skal skapes en eller flere vir-kelige plasser, kan det neppe gjøres uten å føre den tverrgående trafikken under jorden. Men dette er avvist som både for kostbart og for vanskelig. Samtidig blir det hevdet at så drastiske inngrep vil endre byens karakter, og det er ikke meningen.

350.000 hver dag

Der var imidlertid et påtrengende be-hov for å gjøre et eller annet. Times Square blir daglig passert av 350.000 mennesker. Trengselen var etter hvert så voldsom at antall uhell lå 140 prosent over Manhattans gjennomsnitt.

Problemene springer i stor grad ut av en historisk beslutning. I 1811 skapte bystyret det rektangulære systemet som kom til å definere Manhattan med nummererte gater mellom øst og vest og bredere avenyer fra nord til sør.

En sti, som var skapt før europeernes ankomst, fikk lov til å bestå, selv om den skar seg diagonalt gjennom systemet som dannet de kjente avlange kvartalene. Stien ble senere til Broadway, og det var dens møte med det stive systemet som skapte det som siden, med litt god vilje er kalt millionbyens plasser.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

SOLBAD PÅ TIMES SQUARE: Med fluktstoler og sololje inntok fotgjengerne Times Square da deler av Broadway ble stengt for biler.
Seth Wenig
350.000 PASSERER HVER DAG: Over denne plassen passerer 350.000 mennesker hver dag.
Jan Gunnar Furuly