26 år gamle Anette Linde var mistenkt for drapsforsøk på sin egen mann. 100.000 kroner av erstatningssummen skal dekke tort og svie, mens 6.250 kroner skal dekke de utgiftene hun hadde i forbindelse med fengslingen, skriver Aftonbladets nettavis.

ý Min klient har ingen spesiell oppfatning av beløpets størrelse, men fra et juridisk synspunkt er det akseptabelt, sier Lindes advokat Roger Häggquist.

Han krevde opprinnelig 200.000 kroner og begrunnet kravet med den store oppmerksomheten saken har fått i mediene.