Olav G. Huslid

Statsminister Kjell Magne Bondevik sa på pressekonferansen i Dublin at de var optimistiske med tanke på en endelig løsning av forurensningsproblemene fra det britiske atomgjenvinningsanlegget i Sellafield.

Begge statslederne forventet at den britiske regjering i slutten av mars vil bekrefte avgjørelsen fra i fjor sommer, som betyr at all technetium-99 i fremtiden vil bli behandlet og at det dermed blir en endelig stopp av miljøfarlig utslipp fra Sellafield i norske— og irskesjøen.

Irene var mer aggressive i sine uttalelser og president Ahern sa at han forventet en endelig løsning på Sellafield-utslippene i mars.

Andre kilder ved den irske presidentens kontor gikk enda lenger og sa at hvis de britiske myndigheter ikke bekreftet avgjørelsen om Sellafield-utslippene, vil irene sørge for at saken blir fremlagt for europeiske og internasjonale rettsinstanser. Sellafieldutslippene må stoppes en gang for alle og rettslige skritt vil bli iverksatt enten Norge blir med i denne prosessen eller ikke.

Irene har - i likhet med Norge - kjempet en lang kamp mot Sellafield og ringvirkningene av forurensningen derfra er konkrete og målbare på miljø og befolkning. En pressetalskvinne ved den irske presidentens kontor uttalte at det var uholdbart at et land som Storbritannia kunne ta seg til rette slik de har gjort i forbindelse med Sellafield-utslippene, uten tanke på konsekvensene dette har for miljøet i sine nabolands havområder.